Foto: Maria Lundström

Storsatsning på dopet har lett till nytt tänk

Nyhet Publicerad Ändrad

"Det jag hoppas är att fler människor ska upptäcka och vilja ta del av dopets gåva. Och att det kan bli ringar på vattnet." Det säger Lena Andersson, som i många år haft dopet som sitt arbetsområde.

Efter åtta år med dopet som främsta arbetsuppgift är det dags för Lena Andersson att summera. Flera projekt har avlöst varandra. Redan 2007 startade stiftet Källa till liv. 2010 påbörjades projektet Fokus dop med 15 deltagande församlingar.

– När ett år gått insåg vi att mer tid behövdes. Vi fortsatte därför processen 2011. Vi knöt ytterligare fem församlingar till projektet. Och nu är projektet avslutat men samtliga deltagande församlingar har sagt att de ska fortsätta att sätta dopet i centrum, detta eftersom det är en sådan viktig fråga.   

De tre syften man utgått från i Fokus dop har varit att fördjupa förståelsen av dop, undanröja onödiga hinder och vända den nedåtgående trenden i dopsiffrorna.

Vad har det inneburit att fokusera på dopet?
– Det som är jättetydligt är att vi har åstadkommit en fördjupad förståelse av vad dopet är - både känslomässigt och teologiskt. Lärdomen? Att det är bra att ha ett långsiktigt tänkande kring dop, minst ett tio-års perspektiv, påpekar Lena.

En annan slutsats är att det är ganska ointressant att stirra sig blind på siffror. Statistik kan vara till hjälp för att se och förstå de stora förändringarna. I projektet har man använt sig av frågor som: Vad betyder mitt dop? Vad innebär det för mig? Det har gjort att man landat i det personliga.

Flera präster vittnade om att det tidigare handlat om att döpa på "löpande band". Dopet sågs ofta tidigare som något rutinartat som berörde präst och musiker. Nu är dopet hela församlingens angelägenhet och engagerar alla i arbetslaget. 

Nu är dopet hela församlingens angelägenhet och engagerar alla i arbetslaget.

Församlingarna i projektet har också tittat på hur de kommunicerar dopet via till exempel hemsidor, utskick och sociala medier. Dopsajten, som i sin första version kom 2009 och som arbetats fram av Lunds stift, har också gjort succé.

– Att medvetet satsa på kommunikationen runt dopet har inneburit ett lyft, konstaterar Lena.

När en Malmöförsamling var först ut i Lunds stift med att bjuda in till drop-in dop möttes det av en kritik som visade sig vara obefogad. Drop-in dop har exploderat och blivit hur populärt som helst. Man når alla åldrar, alltifrån hela familjer till spädisar, barn, tonåringar och vuxna.

– De som kommer vill verkligen bli döpta och hade förmodligen inte blivit döpta annars, menar Lena.

Vanligt med dopträd

Det resulterar dessutom i ett fokus på dopet istället för på alla kringgrejer. Det är många som inte är intresserade av den traditionella formen för dop med stort kalas. Och ofta är alla i arbetslaget med och ordnar drop-in dop vilket är positivt.

För barnverksamheten har det inneburit en stor förändring. Barnledarna pratar mer om dopet i sina grupper och är öppna för frågor, berättar Lena. Det beror på att man bottnar i dopet och känner sig trygg. Dopet är som ett filter som ständigt finns för ögonen.

Även församlingsborna har påverkats. Dopet är tydligt synliggjort. Det har blivit vanligt med dopträd eller dopskåp. I en församling i stiftet har kyrkorådet beslutat att allt de gör ska genomsyras av dopet.

Vad har det betytt för dig att arbeta med dopet i så många år?
– Vi har varit tillåtande och haft högt i tak i projektet. Vi har kunnat vara öppna med allt både i projektgruppen och när vi arbetat i församlingar. Det har påverkat mig.

– På det personliga planet har det varit en stor förmån. Jag ser själv på dopet på ett nytt sätt. Så fort jag ser vatten så tänker jag på omsorgen Gud har för oss. När det regnar eller när jag duschar strömmar dopets vatten ner på skapelsen och på mig. Vatten påverkar mig oerhört, det är både livsviktigt och farligt. Jag älskar att vara vid havet när det stormar. Det är vilt, farligt men underbart.

Maria Lundström
maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

LÄS HELA SLUTRAPPORTEN

Slutrapporten för Fokus dop finns på Lunds stifts intranät. Där finns även filmer där några personer berättar om vad dopet betyder för dem samt "Tolv tankar om att leva i sitt dop", ett kärleksbrev från projektförsamlingarna.