Fastekampanjen

Nyhet Publicerad Ändrad

Jungfru Marie Bebådelsedag. Söndagsgudstjänst 13/3 kl 11.00 i Lycksele kyrka. Sopplunch, (soppa, smörgås och kaffe) på S:t Mikaelsgården efter gudstjänsten.

Tema ”Att dela vem vi är” - om ett globalt församlingsarbete

Söndag 13/3 (Jungfru Marie Bebådelsedag)                                       Söndagsgudstjänst kl 11.00 i Lycksele kyrka                              Sopplunch, (soppa, smörgås och kaffe) på S:t Mikaelsgården efter gudstjänsten. Åsa och Jan Lundman berättar om erfarenheter från Sankt Olovs församling i Skellefteå på temat: "Att dela vem vi är" - om ett globalt vänförsamlingsarbete. Anders Åström berättar om arbetet med nya gudstjänstordningar och förslaget på den nya Kyrkohandboken.            

Varmt välkommen! Ingen anmälan.                                

/Internationella gruppen i Lycksele församling