Löv arrangerade som ett fotavtryck.

Miljödiplom till församlingen

Nyhet Publicerad Ändrad

S:t Staffans församling följer Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling och har nu genomfört fas 1 med mycket gott resultat. Vi mottar ett miljödiplom från Lunds stift i högmässan den 7 februari kl 11.

Miljösatsningen har under fas 1 bland annat medfört att vi har installerat styrsystem i alla våra kyrkor. Energiförbrukningen i de fyra kyrkor som använder direktverkande el har under december-januari redan minskat med 35 000 kWh! I gudstjänsterna är miljön ett återkommande tema i förbönen och varje år firar vi minst en temagudstjänst med fokus på miljö och hållbar utveckling. Förskolans mat är nu till stor del närproducerad, ekologisk och med skånskt naturbeteskött. Vi har också utfört konsekvensanalys av våra ekonomiska placeringar och försäkrat att 100 % av församlingens fonder har hållbarhetskriterier, införskaffat en tjänstecykel för kortare ärenden och det rättvisemärkta kyrkkaffet serveras numera i keramikmuggar.

Miljödiplomeringsarbetet har pågått under drygt två år och under den tiden har vi tagit fram ett gediget miljöutvecklingssystem med rutiner för det fortsatta arbetet.

Vi började med att analysera nuläget och formulera en vision och en miljöpolicy. Miljödiplomeringen bygger på de sju verksamhetsområdena pastoral verksamhet, förvaltningar & ekonomi, byggnader, kyrkogårdar & markanläggningar, varor & tjänster, transporter & kommunikation samt kemikalier & avfall.

Läs mer här:

Löv arrangerade som ett fotavtryck.

Hållbar utveckling

Arbetet för en hållbar utveckling på jorden syftar till att alla nu levande och kommande generationer skall kunna äta sig mätta, vara friska och få ett gott liv.