Du duger som du är, ny bok om flerspråkigt arbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Handboken "En kyrka – många språk" är ett verktyg som ger inspiration och kunskap för bättre flerspråkigt arbete i församlingarna.

Nu finns en bok som ger både bakgrunden till varför det flerspråkiga arbetet är viktigt och hur det kan utföras på ett bra sätt. Den är en handbok för de som ska börja arbetet med att inkludera en grupp med ett nytt språk och kultur, och en inspiration till bättre arbete för de som redan är igång. Boken En kyrka – många språk ger dels praktiska verktyg och tips i det fortsatta arbetet och dels en kunskapsgrund att luta sig mot. Det finns ett stort behov av att dela erfarenheter, tips och goda råd som nu kan tillfredsställas genom boken.

Inspiration och stöd

En kyrka – många språk är både inspiration och stöd för de som har, eller ska börja med, verksamhet på teckenspråk, meänkieli, finska, romani eller samiska inom Svenska kyrkan. Här finns verktyg för kärnverksamheten med gudstjänst, diakoni, undervisning och mission men också för musik, för kommunikation och stöd i frågor kring lagstiftning och kyrkoordning. I boken ges perspektiv på varför verksamhet på dessa språk är viktig.

Delaktighet

– Det är skönt att vi nu kan sprida den här kunskapen till församlingarna och ge det stöd som behövs för att dessa grupper inte bara ska känna sig välkomna i Svenska kyrkan utan att de ska känna sig delaktiga och att det också är deras kyrka, säger Sigurdur Hafthorsson, handläggaren som varit med om att ta fram boken och som skrivit en utförligare blogg om boken.

Både språk och kultur

– Fast det handlar förstås inte bara om språk eller kommunikation, fortsätter han. Språket är ofta den viktigaste, men inte den enda, delen i en kultur. Jag skulle säga att boken handlar både om språk och om kultur. Det går att ta ett perspektiv, vi kan kalla det för minoritetsperspektiv, som hjälper oss som inte tillhör någon av grupperna att förstå varför det är så viktigt att vi uppmärksammar just dessa grupper.

Du duger som du är 

– Vi önskar ju att alla människor som finns med i församlingsgemenskapen ska känna en samhörighet. En viktig förutsättning för det är att få sin identitet bekräftad. Att man duger som man är. Att till exempel ditt tornedalska arv ses som en positiv del av dig som du kan få vara stolt över. Vi tänker inte att vi firar gudstjänst för döva, utan döva firar gudstjänst på sina villkor, i regel på teckenspråk. I boken är fokus på att visa "så här skulle vara bra att göra", istället för att konstatera "det är inte bra!", avslutar Sigurdur.

 

Boken "En kyrka – många språk"

Huvudförfattare är Satu Rekola, präst i Göteborg med lång erfarenhet av flerspråkigt församlingsliv.

Ladda ner boken (pdf, 97 sidor)

Sigurdur Hafthorssons blogginlägg