Nyon Ling, Burma
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Fem steg för förändring

Nyhet Publicerad Ändrad

När människor får en möjlighet att påverka sin vardag och sitt liv, då sker förändring på lång sikt. Här är fem viktiga steg som förändrar.

1. Kunskap om sina rättigheter

När människor förstår att den situation de lever i inte är kopplad till deras värde som människa, kan de också få kraft att stå upp för sina rättigheter. Därför utgår alla internationella projekt från ett rättighetsbaserat arbete.

2. Förståelse för jämlikhet

Kvinnor och flickor drabbas hårdast av fattigdom. Genom att se kvinnors kraft och ge dem möjlighet att skapa en egen inkomst blir relationer mer jämställda. Det ger familjer tryggare ekonomi och minskar även våld i hemmet.

Fastekampanjen 2015 lyfter fram allas rätt till mat.

3. Kunskap och utbildning

Kunskap i grönsaksodling, jordbruksutveckling, djuruppfödning, hushållsekonomi, organisation och demokrati är exempel på kunskap som ger människor möjlighet att själva skapa bättre försörjning och tillgång till mat.

4. Varje människas egen hävstång

För att kunna börja påverka sitt liv behöver människor olika former av stöd. Utefter hans eller hennes mål och förutsättningar kan ett litet lån, lån av utsäde eller lån av djur ta det första steget mot tryggheten.

5. Att klara ett nytt klimat

De flesta människor som lider av hunger är självförsörjande jordbrukare. Det är också de som påverkas mest av klimateffekter. Därför finns åtgärder och kunskap om hur klimateffekter kan lindras alltid med i projekten.