Mer pengar till arbetet med asylsökande och nyanlända

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan fördelar sju miljoner kronor till utbildning i psykosocialt stöd, en satsning på nyanlända barn och ungdomar samt stöd till stiften för samordnare till församlingarnas arbete med nyanlända. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

Regeringen beslutade i december att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationers arbete med asylsökande och nyanlända. Av dessa pengar gav regeringen 17 miljoner kronor till Svenska kyrkan.

– Det är glädjande att Svenska kyrkan fått ta del av regeringens extra satsning. Det är ett erkännande för Svenska kyrkans arbete för människor som tvingats fly, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i kyrkostyrelsen.

I december beslutade Svenska kyrkan att tio miljoner kronor av dessa ska gå till församlingarnas arbete med nyanlända. De resterande sju miljonerna har nu fördelats:

 • Fyra miljoner kronor ska användas till en utbildningssatsning tillsammans med Röda Korset och Rädda Barnen. I satsningen tas en utbildning fram och en pilotutbildning i psykosocialt stöd för medarbetare och frivilliga i Svenska kyrkan ska genomföras.
 • En miljon kronor går till en satsning tillsammans med IM, Individuell Människohjälp, på spridning och utveckling av modellen Barn i väntan/Barn i start samt utbildning av ledare.
 • Två miljoner kronor går till stiften för att anställa medarbetare på stiftskanslierna som kan bidra med samordning och stöd till församlingar i deras arbete med flyktingar och asylsökande.

– Det har varit viktigt att snabbt kunna fördela pengarna till arbetet med nyanlända. Redan i december fördelade vi tio miljoner kronor till församlingarnas arbete. Samtidigt stärker detta samarbetet med andra aktörer inom det civila samhället, säger Wanja Lundby-Wedin.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för människor på flykt >>

 • Lunds stift: 920 000 kronor
 • Göteborgs stift: 930 000 kronor
 • Växjö stift: 1 010 000 kronor
 • Skara stift: 1 060 000 kronor
 • Linköpings stift: 625 000 kronor
 • Visby stift: 140 000 kronor
 • Västerås stift: 1 065 000 kronor
 • Strängnäs stift: 665 000 kronor
 • Stockholms stift: 780 000 kronor
 • Uppsala stift: 565 000 kronor
 • Karlstads stift: 930 000 kronor
 • Härnösands stift: 510 000 kronor
 • Luleå stift: 800 000 kronor

De tio miljoner som fördelades i december: