Språkstöd - support in the swedish language

Nyhet Publicerad Ändrad

Måndagar och onsdagar är det drop in på Annagården kl 15-16.30. För dig som har annat modersmål än svenska.

Måndagar och onsdagar, drop in kl 15–16.30, Annagården.

Mondays and Wednesdays, drop in 15–16.30 am at Annagården
(Herrhagsvägen 37).

Språkstödet riktar sig till män och kvinnor som har annat språk än svenska som modersmål och vill ha stöd i att utveckla sitt svenska vardagsspråk. Vi talar, skriver och läser svenska – alla på sin individuella nivå.

Målet är att öka självständigheten i vardagskontakter.

Alla är välkomna - ingen anmälan behövs!

Mer information: Emma Axenstedt tel. 023-70 20 82 e-post