Fem namnplattor har slitits loss
Foto: Jonas Kristiansson

Namnplattor stulna från askgravlunden i Brågarp

Nyhet Publicerad Ändrad

Natten till den 17 december stals fem bronstavlor från asklunden vid Brågarps kyrka.

På tavlorna finns namn på avlidna som begravts i askgravlunden. Begravningsverksamheten har alla namn sparade och beställer genast nya plattor, men naturligtvis är det obehagligt för de anhöriga som drabbats!

De plattor som är stulna är från skiftet 2012/2013 till skiftet 2014/2015. En platta från 2013 finns kvar, men är skadad och den näst sista plattan från 2014 har klarat sig.

Stölden är polisanmäld. Håll gärna öron och ögon öppna!

S:t Staffans församling ser mycket allvarligt på stölden och utlyser en hittelön/belöning på 10 000 kr till dem som ser till att den/de skyldiga döms.
Bronsplattorna har inget högt skrotvärde, men de är dyra att tillverka och har framför allt ett väldigt högt känslomässigt värde. Vi vill på detta sätt markera hur allvarlig vi anser att plundringen av kyrkogården är!

Kyrkogårdschef Jonas Kristiansson kan nås på 046-274 25 12, vid eventuella frågor eller iakttagelser.