Enhetliga arbetstidsregler huvudfråga i avtalsrörelsen

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har i dag utväxlat yrkanden som gäller Kyrkans allmänna bestämmelser och Kyrkans löneavtal med de fackliga arbetstagarorganisationerna inför vårens avtalsrörelse. Huvudfrågan för arbetsgivaren är att alla yrkesgrupper inom Svenska kyrkan ska få mer enhetliga arbetstidsregler. Behovet av jourregler och möjlighet till löneväxling är andra frågor som kommer att drivas.

- Många arbetsgivare upplever att olika regler för olika yrkesgrupper skapar svårigheter vid planering av arbetstid och vid lokal förhandling om årsarbetstidsavtal. Detta behöver vi komma tillrätta med. Dessutom ger det bättre klimat i en arbetsgrupp när samma regler gäller för alla, säger Bo Engervall, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Läs hela pressmeddelandet

Följ avtalsrörelsen på
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/aktuellt---avtal16