Foto: Karin Oddner

Religiösa samfund kan minska ohälsa och stress hos flyktingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Open Skåne invigde den 15 december sina nya lokaler på Nobelvägen i Malmö tillsammans med en bred representation från det mångkulturella Skåne.

2015-12-16

Temat för dagen var hur det civila samhället och dess religiösa gemenskaper kan bidra till trygghet, säkerhet och framtidstro för flyktingar.

– Det finns mycket vi kan göra för att minska den stress och den ohälsa som följer för de medmänniskor som flytt. Bristen på socialt sammanhang orsakar sjukdomar, sa Region Skånes Folkhälsochef Elisabeth M Bengtsson i sitt inledningsanförande.

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne bildas den 24 februari 2014. Under hösten samma år antog styrelsen namnet Open Skåne för stiftelsens utåtriktade verksamhet. Open Skånes motto är: ”Där olikheter samverkar skapas nya perspektiv och nya möjligheter.”Open Skåne är en process för social och kulturell öppenhet i Skåne.

Religiösa samfund i Skåne har under hösten tillsammans aktivt arbetat för att underlätta för de flyktingar som kommit, bland annat genom att öppna upp sina lokaler för natthärbärge.

Biskop Johan Tyrberg poängterade hur engagemanget i höstens flyktingmottagande har gjort att de olika religiösa samfunden kunnat dela både glädje och oro, tack vare att representanterna för samfunden känner varandra.
– Vi som religiösa samfund kan visa flyktingar från konflikthärdar att representanter för olika religioner kan samarbeta. Vi kan visa vägen, sa biskop Johan Tyrberg.  

– Med globaliseringen är det tydligt att mångfalden av människors sociala, kulturella och religiösa tillhörigheter är viktiga för oss i Skåne och i vår strävan efter en starkare social sammanhållning, sa Open Skånes generalsekreterare Aldo Iskra, som ledde dagens panelsamtal.

Elisabeth M Bengtsson beskrev om den initiala lättnaden som infinner sig hos flyktingar när de först kommer till sin nya hemstad. Den ersätts av en svår tid – ofta på fem-sex år, innan man funnit sitt sammanhang. Utan språk och socialt sammanhang, med förändrad livsstil och utan arbete, ökar stressen igen och många blir sjuka, både i kropp och i själ.

– Allt är nytt, man är ensam. Utan stöd kommer en del aldrig in i samhället, sa Ahmed Maghsoud, talesperson för den afghanska församlingen i Malmö. – Här har det civila samhället och de religiösa samfunden en viktig möjlighet att bidra till att bryta ned nedgången. Det starka engagemang vi sett under hösten är oerhört positivt. Forskning visar dessutom att vi mår bättre av att ge än av att få, sa Elisabeth M Bengtsson.

Imam Salahuddin Barakat, Malmö Muslimska Nätverk poängterade att de religiösa samfunden är en plats där flyktingar kan känna sig hemma och via församlingen hitta vägar in i det svenska samhället. – Vi kan bidra med hopp, rådgivning och kontakter. Som kommun kan vi ordna basbehoven, men sen behöver vi hjälp av det civila samhället. Jag ser de religiösa samfunden som en bro, inte en mur, i samhället. Malmö som stad är en av de städer som har bäst förutsättningar att fixa detta, sa kommunalråd Andreas Schönström.

Pernilla Nilsson, polisintendent, uttryckte uppskattning för deltagarnas inspel och förmedlade sin önskan att hitta ett normalläge där alla kan utöva sin religion utan att känna oro.

Samarbetet Open Skåne

  • Open Skåne är ett resultat av nätverket social cohesionsom Lunds stifts tidigare biskop, Antje Jackelén, tog initiativ till.
  • Syftet är social och kulturell öppenhet i Skåne. Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne är huvudman.
  • Bakom stiftelsen står Lunds stift, Sydsenska Industri- och handelskammaren, Malmö Muslimska Nätverk, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Malmö stad och Region Skåne.
  • Läs mer om Open Skåne här.