Svenska kyrkan får 17 miljoner till arbetet med flyktingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Regeringen har beslutat anslå 17 miljoner kronor till Svenska kyrkan för arbetet med asylsökande och flyktingar.

Regeringen avsatte i november 11 miljarder kronor extra till insatser för asylsökande och nyanlända. Av dessa har 200 miljoner tillförts det civila samhället. Det är dessa pengar som Svenska kyrkan nu får del av.

– Det är positivt att regeringen bekräftar och stöttar civilsamhällets aktörer efter denna höst då stora och helt avgörande insatser gjorts av organisationer och frivilliga, säger Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.

Svenska kyrkans församlingar och stift över hela landet har under lång tid arbetat med mottagande och integration av nyanlända. Därför var de väl rustade att under hösten kunna skala upp verksamheten för att bidra i den extraordinära situation vi sett i år. Församlingarna har till exempel kunnat erbjuda ca 3000 sängplatser till Migrationsverket under de senaste månaderna.

– Vi ser framför oss att vi kommer att arbeta med välkomnande och integration under många år framöver. Regeringens bidrag skapar möjlighet att utrusta och stärka uthålligheten i vår verksamhet runt om i landet, säger Helén Ottosson Lovén.

– Det här betyder att vi kan fortsätta utveckla de många mötesplatser som redan finns, och att ytterligare en mängd goda projekt nu kan bli verklighet.

En bärande tanke i Svenska kyrkans arbete med flyktingar och asylsökande är att ortsbefolkning och flyktingar ska mötas. Exempel på verksamheter är språkkaféer, matlagningsgrupper, läxhjälp, och fritidsverksamhet. Att ordna praktikplatser och erbjuda meningsfull sysselsättning för nyanlända är andra exempel.

– Arbetet med människor på flykt är ett uttryck för vår kristna tro och människosyn. Inte minst nu när vi närmar oss jul är vi glada att kunna fördela ännu mer resurser till detta arbete, säger Helén Ottosson Lovén.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för människor på flykt >>

DN Debatt idag (11 dec) om regeringens beslut "Så fördelas pengarna till civilsamhällets flyktingarbete" >>