Johan Tyrberg har precis provat biskopsmössan, mitran, inne i domkyrkan. "Jag tog av den rätt snabbt. Det kändes inte helt naturligt än att ha den på sig".
Foto: Kristina Strand Larsson

Biskop Johan om mötet med Open Skåne: "Tillit växer genom relation"

Nyhet Publicerad Ändrad

Biskop Johan Tyrberg deltog i mitten av december i ett panelsamtal i Open Skånes regi tillsammans med representanter från Malmö stad, Region Skåne, Polisen, Afghanska församlingen och Islamakademin.

2015-12-16 


Ämnet för samtalet var ”Religiösa gemenskapers bidrag till trygghet, säkerhet och framtidstro”.

Bland annat pratade ni om att hälsa inte bara handlar om att få sina basala behov uppfyllda utan även om känslan av sammanhang – vilken roll kan Svenska kyrkan spela där?

– Vi kan erbjuda ett sammanhang genom att se varandra och vara öppna för varandra. Vår öppenhet ska gälla även dem som kommer ifrån andra kristna traditioner och sammanhang.

Polisens representant pratade om att de arbetar med att bygga tillit bland annat genom närvaro i sociala medier. Hur ser du på det?

– Tillit växer genom relation. Att närvara i sociala medier är ETT sätt att bygga relationer. Sociala medier erbjuder oerhörda möjligheter om de hanteras varsamt. Vi ska heller inte vara rädda för att verka i de nätverk och med de kontakter vi redan har. Jag vill uppmuntra till lokala samarbeten med till exempel polis, föreningar och andra religiösa samfund.

I panelsamtalet menade företrädaren för Islamakademin att de religiösa församlingarna är en plats där man kan känna sig hemma trots att man inte är i sitt hemland.

– Jag instämmer i detta och jag har egna erfarenheter av det. Jag reste ofta till DDR på 80-talet och visste att jag var övervakad överallt. I församlingens lokaler kände jag mig dock alltid trygg, trots att de lokalerna var både avlyssnade och övervakade av Stasi.

Hur kan de religiösa församlingarna medverka till att sprida hopp?

– Vi tror på en god Gud och den tron stimulerar oss att sträva efter att göra goda gärningar. Hoppet består i tron på att Gud har all makt i himlen och på jorden. 

Camilla Lindskog