Foto: Maria Lundström

De stora frågorna utan pekpinnar

Nyhet Publicerad Ändrad

Spännande saker händer i Hjärnarp-Tåstarps församling alldeles intill Hallandsåsen. Det filmas och görs poddar om ämnen som död, synd, förlåtelse och tro.

2015-12-16

Stiftets projekt Inspirera till lärande och samlas kring hoppet har sammanfört kyrkoherden i församlingen, Ann Lidgren, med ljudkonstnären och tonsättaren Stefan Klaverdal samt filmaren och videokonstnären Thomas Romlöv.

De inledande diskussionerna mellan Ann och Stefan landade i ett beslut att intervjua folk - utan pekpinnar - och även att omsätta samtalen i musik. Thomas Romlöv kopplades på för att fånga det på bild. Samarbetet har mynnat ut i en rad tio minuter långa filmer som borrar i existentiella frågor. Uppdraget är att tala till en bred publik.

– Processen har varit fantastisk. Som teolog och präst har jag fått tänka i andra banor än de vanliga. Musik och kultur öppnar rum och skapar nya ypperliga vägar att nå fram med budskap.

För ett år sedan satte de igång att intervjua ett tjugotal personer för att ställa ett tiotal frågor. Samtliga fick samma spörsmål.

– Frågorna är alla enkla och naiva men svåra att svara på. Det handlar om livets innersta och yttersta, förklarar Stefan.

– Vi ville fånga det spontana. Drivkraften är att sätta igång tankarna. Det är sällan man får tillfälle att prata om de här frågorna i samhället. Ta döden, det samtalar vi om när vi berörs, men inte gärna annars, betonar Stefan.

– Vi är inte bekväma med döden, inflikar Ann. Och vi är dåliga på att skapa rum för smärtan, sorgen, rädslan och de grundläggande frågorna som rör vår existens.

De intervjuade är olika åldrar och har olika yrken. En del är troende, andra icke-troende och ytterligare några har vänt sig ifrån tron.

Barn och unga har de bästa svaren

Trion runt bordet berättar om en provvisning för kyrkligt engagerade 85 plussare:

– Deras respons var att det är barn och unga som ger de bästa svaren. Och att filmerna var bland det bästa de sett.

Vi lyfter allt det tunga som har hänt och händer runt oss.

– Världen ser väldigt annorlunda ut idag än när vi filmade och klippte materialet. Nu hade vi säkert ställt frågan om nästan-kärlek och medmänsklighet, poängterar Thomas.

Stefan instämmer.

– Ja, plötsligt har kyrkorummet öppnat upp. Nu betyder ditt val och att handla konkret något. Idag är det viktigare än någonsin att prata om de frågor vi lyfter i filmerna utifrån flyktingsituationen och det som hänt i Paris.

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

FAKTA/Premiär för poddar på Juldagen

I projektet Mittemellan har ett tjugotal människor med olika bakgrund, livserfarenhet och inställning till religion fått samma frågor. Deras svar har blivit en podcast med namnet "Enkla frågor, svåra svar". Svaren blev till podcasten ”Enkla frågor, svåra svar” med premiär på Juldagen.

Det första avsnittet, med frågan ”Vem är Jesus?”, släpps på Juldagen. Därefter släpps avsnitten med tematisk koppling till kyrkoåret följande datum: 27/12, 3/1, 17/1, 24/1 och 7/2. Frågor som ”Vilka är vi och vad är vår plats i tillvaron?” och ”Hur gör vi för att leva, och vad innebär egentligen döden?” får lika många svar som deltagare.

Hitta podcasten på enklafragor.se

”Enkla frågor, svåra svar” är en del av projektet Mittemellan som produceras av Dynamik - ljud och musikproduktion med stöd av Svenska kyrkan Lunds stift. Läs mer på: mittemellan.nu

Materialet presenteras först som pod/webbradio men det finns också filmer. Både de tio filmer och poddarna kan användas som utgångspunkt för samtal.

Musiken är genomgående specialkomponerad av Stefan Klaverdal. Poddarna finns att ladda hem på mittemellan.nu, distribueras via itunes samt kommer att läggas ut på stiftets webbplats.

Teamet som producerat kan komma ut och ge workshops för de som så önskar. Materialet kommer även att mynna ut i en föreställning med sång, elektronisk musik och video.

Projektet Inspirera till lärande och samlas kring hoppet

Undervisning är en av församlingens grundläggande uppgifter. En tydlig tendens i vår tid är att kunskapen om kristen tro minskar. Skolan bedriver inte längre kristendomskunskap. Därför är det desto viktigare att Svenska kyrkan erbjuder undervisning.

Projektsatsningen vill bland annat sprida goda exempel i stiftet. Målet är att utifrån varje församlings särskilda förutsättningar inspirera till etableringen av nya arenor för undervisning. Totalt 23 församlingar i Lunds stift deltar under olika lång tid åren 2014-2017.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Eva Wullf. Se nedan.