Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansvarsfullt företagande i konfliktens spår i Colombia

I juni 2014 publicerades Swedwatchs rapport ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” om Scania och Atlas Copcos deltagande i bygget av ett vattenkraftverk i Colombia. Nu visar den aktuella uppföljningsrapporten att företagen blivit bättre på att hantera risker inför nya affärer.

Swedwatchs rapport från juni 2014 belyste människorättsriskerna kopplade till bygget av det colombianska vattenkraftverket Hidroituango, där de svenska företagen Scania och Atlas Copco deltar som leverantörer av utrustning och med personal. Nu publiceras uppföljningsrapporten: ”Scania och Atlas Copco i Colombia; Ökat fokus på mänskliga rättigheter”. Båda rapporterna har också översatts till spanska. 

- Rapporten från 2014 visade att företagens undersökning av risker kopplade till mänskliga rättigheter hade brister. Därför är det glädjande att uppföljningsrapporten visar på klara förbättringar, så som ökat riskmedvetande, säger Per Söderberg, policyrådgivare för företagsansvarsfrågor på Svenska kyrkan.  

- Men många av problemen finns kvar och i vissa fall har situationen förvärrats. Lokala människorättsförsvarare lever fortfarande under ständiga hot. Företagen bör därför genom dialog försöka påverka den colombianska byggherren, konsortiet EPM”, säger Sofia Nordenmark, regional policyrådgivare för Latinamerika.  

Behovet av information om människorättsrisker ökar
Colombia har fått en mer framträdande roll för svenska företag eftersom landet finns med i den svenska regeringens nya exportstrategi. Det gör att behovet av information och stöd kring människorättsrisker till svenska företag kommer att öka.

Ambassaden i Colombia och andra svenska aktörer på plats som främjar svensk export har en central roll att spela, vilket också den svenska handlingsplanen för företagande och mänskliga rättigheter utlovar.  

- I Colombia är det oerhört viktigt att göra fördjupade människorättsriskanalyser. Att verka för att människor får  gottgörelse om deras rättigheter kränks, vilket är en viktig komponent i FN:s –ramverk för företagande och mänskliga rättigheter, är särskilt viktigt. Det kan handla om att bidra till att lokalsamhällenas röst hörs och att kanaler upprättas så att klagomål kan föras fram när människor drabbas. Dialog och lyhördhet från företagens sida är av största vikt”, säger Sofia Nordenmark, regional policyrådgivare för Latinamerika. 

På spanska / en Español >>

  • Swedwatch är en ideell förening och partipolitiskt obunden research- organisation.
  • Organisationens syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer.
  • Svenska kyrkan är en av medlemsorganisationerna i Swedwatch

Swedwatch

Ladda ner rapporten från 2014 "bristande ansvar i konfliktens colombia"(Pdf)>>

Ladda ner uppföljningsrapporten ”Scania och Atlas Copco i Colombia; Ökat fokus på mänskliga rättigheter”(Pdf)>>

Ladda ner rapporterna från Swedwatch

Responsabilidad empresarial en las huellas del conflicto en Colombia >>

En Español / läs om rapporten på spanska