Luciagudstjänst i Brunflo kyrka

Välkommen att fira Luciagudstjänst i Brunflo kyrka

Christin Nygren Sundvisson och Marie Tängmark.

Luciatåg med FaSoLaTi-kören. Brunflokören. Solister från Syrien.  

Söndag 13 December 18:00 Brunflo kyrka

……………………………………………………………….......................……...

Mer info: Christin Nygren Sundvisson 063-140 321