Bunge-Rute-Fleringe fär 50 000 kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande

Nyhet Publicerad Ändrad

Bunge-Rute-Fleringe församling i Norra Gotlands Pastorat får 50 000 kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande. Svenska kyrkan har i höst anslagit tio miljoner kronor till församlingarnas arbete för flyktingar. I Visby stift får nu en församling 50 000 kronor för integrationsfrämjande arbete. De församlingar som inte har sökt eller har fått avslag på sina ansökningar får en andra chans att ansöka om medel: Kyrkomötet beslutade igår att avsätta ytterligare 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016.

 -         Fårösund har tagit emot flera ensamkommande flyktingbarn och även många familjer och ensamma vuxna till samhället. I samråd med Röda korset, Rädda barnen, Vuxenskolan och facebookgruppen ”Tillsammans på norr” har församlingen diskuterat vad Svenska kyrkan kan göra, berättar Johan Sunnerstam, komminister i Bunge, Rute, Fleringe församling.

 -         Människor visar ett otroligt engagemang och har mängder med bra idéer på hur vi ska få till integrationen på ett så bra sätt som möjligt, säger Katarina Gudinge, diakon i Norra Gotlands Pastorat.

Ett första steg blir att nu på lördag anordna ett välkomstcafé i Bungegården där alla är välkomna och då kommer bland annat inventeras vad de asylsökande själva önskar för aktiviteter.

-         Vi vill försöka rikta in oss på verksamheter som blir hållbara i längden och som kan komma till gagn för både våra nyanlända och ortsbor. Till exempel hoppas vi kunna anordna första hjälpen med inriktning på barn och just nu ser vi på möjligheterna till att erbjuda utflykt till simhall med varmvatten bassäng och, med hjälp av erfarna instruktörer, ge främst de allra yngsta lite vattenvana, säger Caroline Sunnerstam, barnledare i Norra Gotlands Pastorat.

 -         Det är ju också viktigt för integrationen att man får kännedom om platsen man bor på och att möta ortsbor. Därför planerar vi i närtid också en utflykt i närområdet som förstås också är öppen för alla att delta i. Men mer klarhet i vad som kommer att ske framöver hoppas vi kunna återkomma till lite senare. Kul är det i alla fall att Kyrkostyrelsen och stiftet ser att vi har goda idéer och ger oss ekononiska medel för att kunna förverkliga en del av dessa, avslutar Johan.