Vendela Westerberg om besöket på kyrkomötet

Nyhet Publicerad Ändrad

En nyhet på årets kyrkomöte var att en grupp barn och unga från Landskrona besökte kyrkomötet. Vi fick en pratstund med Vendela Westerberg, 11 år.

Vendela Westerberg och biskop Johan Tyrberg i fototagen.
Vendela Westerberg och biskop Johan Tyrberg i fototagen. Foto: Magnus Aronson/IKON

2015-11-19

Du besökte i veckan kyrkomötet i Uppsala tillsammans med andra unga från Landskrona församling. Vad lärde du dig?
‒ Framförallt hur det går till när vuxna bestämmer. Det är rätt så annorlunda mot hur vi barn gör när vi har möte. De vuxna hade olika argument och blev nästan arga på varandra när de inte tyckte samma sak. Sedan lärde jag mig nya ord och begrepp som till exempel motion.

Någon motion som du tycker var bra?
‒ Ja, motionen om att det ska vara avgiftsfritt för barn och unga på kyrkans aktiviteter. Många vuxna kom och frågade oss vad vi tyckte om det.

Varför ska barn och unga vara med och bestämma?
‒ Det mesta berör ändå barn. Barn blir ju vuxna och om de inte får vara med och påverka när de är små så kanske de inte vill det när de är stora.

Du tog också en selfie med biskop Johan. Hur kändes det att träffa biskopen?
‒ Väldigt spännande. Johan hade lite frågor till oss barn som vi svarade på.

Du är med i församlingens BAKA-grupp. Vad gör ni?
‒ Vi träffas för att titta på de beslut som kyrkorådet ska ta utifrån ungas perspektiv. Gruppen startades i våras. Jag har varit med sedan i höstas. Sju barn och unga mellan 11 och 15 år är med plus två vuxna.

Lyssnar de vuxna på er?
‒ Ja, det tycker jag. I vår församling tar de oss på stort allvar.

Maria Lundström
maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

2012 infördes barnkonsekvensanalyser på alla nivåer i Svenska kyrkan. Det innebär att konsekvenserna av ett beslut alltid ska analyseras ur barnens perspektiv innan Svenska kyrkan tar beslut i en fråga.