Biskop Johan: Förtroendet för kyrkan är stort

Nyhet Publicerad Ändrad

I förra veckan besökte biskop Johan Tyrberg både gränspolisen och Migrationsverket i Malmö.

2015-11-18

Vad föranledde besöket? 
‒ Vi befinner oss i en mycket speciell situation just nu. Det pratas och spekuleras och då kan det vara svårt att veta hur det verkligen ligger till. Jag ville få så mycket korrekt information som möjligt.

 Vad lärde du dig av samtalet med chefen för gränspolisen Syd?
‒ Gränspolisen har ett mycket stort engagemang och en stor vilja att kunna hjälpa de människor som verkligen behöver hjälp och därför måste de också urskilja dem från dem som inte behöver det. Samtidigt var det skrämmande att höra om det de beskriver som ett framväxande parallellsamhälle av kriminalitet och gatubarn i Sverige.

Vad tog du med dig från samtalet med chefen för Migrationsverket Syd?
‒ Migrationsverket är mycket intresserade av att samarbeta med Svenska kyrkan. Vi kan bidra med både fastigheter och med engagemang. De ser till exempel gärna att vi ordnar aktiviteter för de som väntar på asylbesked. Det kan handla om mötesplatser för de vuxna och olika aktiviteter för barnen.

Hur ser Migrationsverket på samarbete med Svenska kyrkan?
‒ Utöver det jag redan nämnt så skickade Migrationsverket med en uppmaning om att vi skulle kunna starta asylboenden i egen regi. De har ett stort förtroende för oss och var övertygade om att vi skulle vara utmärkta samarbetspartners i detta.

Hur tycker du att Svenska kyrkans ansvar ser ut i den flyktingsituation som råder nu?
‒ Vi måste vara vakna och beredda att se den nöd som kommer hit. Kyrkan i alla länder har i alla tider sett som viktigt att se Kristus i den människa som knackar på vår dörr: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig.” (Matt 25:35).

Camilla Lindskog
camilla.lindskog@svenskakyrkan.se