Lutherforskarna Anna Vind och Carl-Axel Aurelius bidrog med nya vinklingar på reformationen.
Foto: Maria Lundström

Präster möts över sundet

Nyhet Publicerad Ändrad

I förra veckan möttes präster från ömse sidor sundet. Detta då Öresundsbron firar 15 år i år. Luther och det stundande reformationsjubiléet 2017 stod i fokus.

2015-11-11

‒ Konventet har kommit till som ett brobygge mellan kyrkorna i våra två länder samtidigt med öppningen av den riktiga bron. Med tanke på det flöde av människor som i det dagliga livet rör sig mellan Danmark och Sverige i regionen så känns det naturligt och relevant att vi som kyrkor möts och lär känna varandra. 

Det säger Rikke Möller Andersen, präst i Dalby. Höjdpunkten för henne under dagen var när biskopen i Köpenhamns stift, Peter Skov-Jakobsen, talade om accelerationssamhället som vi lever i.

Vilken möjlighet och uppgift har vi som kyrka att visa på alternativ?
‒ Som luthersk kyrka kan vi stå upp för en antropologi som möter människan i ett samhälle där hon håller på att bryta ihop och dö av stress under det höga tempot och de stora kraven. I vår tradition bär vi på en befriande teologi som säger: Gud har accepterat oss som de hela människor vi är - med fel och begränsningar och med fantastiska resurser - det vill säga som ”på en och samma gång syndare och rättfärdiga”.  

‒ I vår tid får detta en radikal och tydlig betydelse: Det är ok att göra fel, även stora fel. Du måste dessutom inte vara snygg, duktig, smal, lyckad, nyttig och välutbildad. Man får lov att vara dum, långsam, tjock och outbildad, konstaterar Rikke Möller Andersen.  

Biskop Johan Tyrberg, Lund talade vid pastoratsmässan i Malmö Petri kyrka och i samtalet som följde i Köpenhamn om förhållandet mellan synden och nåden. Guds överväldigande nåd är större än synden, inte tvärtom.  
‒ I ett samhälle där man är bränd om man gör ett enda misstag, är vårt budskap i en luthersk kyrka att den som av olika anledningar hamnat fel, ska få en andra chans, poängterar Rikke.  

Tillbaka till programmet. Under förmiddagen föreläste Carl-Axel Aurelius med utgångspunkt i en altartavla målad av Lucas Cranach i mitten av 1500-talet. Tavlan som finns i församlingskyrkan Sankt Marie i Wittenberg kallas ibland ”Reformationens bild”. Han gjorde också inspirerande nedslag i skönlitteraturen som visar hur mycket det finns att hämta där.  

‒ Ofta är det i de existentiella skildringarna av människans liv som vi kanske bäst förstår djupet av teologiska termer som nåd och förlåtelse, påpekar Rikke.   

Föreläsning nummer två hölls av Anna Vind. Anna Vind talade om Søren Holm, en teolog, som jag inte kände till och som verkar ha förtjänat större uppmärksamhet. Det gjorde mig nyfiken på att få veta mer. Hon lyfte även fram teologerna Regin Prenter och P.G. Lindhardt och deras bidrag till förståelsen av protestantismen och till Luther-receptionen i Danmark under det 1900-talet, summerar Rikke.    

‒ Biskop Peter Skov-Jakobsen lyfte fram att vi i förhållande till flyktingkrisen befinner oss vid en korsväg både som samhälle - kulturellt och politiskt - och som kyrka. I detta är vi kallade till att skapa förutsättningar för gemenskap mellan människor, sade Rikke.  

Eftermiddagen bjöd på panelsamtal mellan biskoparna Johan Tyrberg, Lund, Peter Skov-Jakobsen, Köpenhamn och Peter Fischer-Möller, Roskilde. Här kom det bland annat att handla om kallelse-tanken hos Luther och om att se våra liv som en kallelse till gemenskap.   

Frits Gammelgaard Terpet var en av de danska präster som deltog. Han är verksam i Jægerspris, pastoratet Gerlev–Draaby samt också sjukhuspräst på Frederikssund Hospital.  

Vad är ditt intryck av dagen?    
‒ Det er ikke uvæsentligt at mødes som præst med nogen som står for anderledes traditioner, da jeg især inden for sjælesorg finder meget inspiration i Sverige. Samtale med svenske kollegaer er altid berigende. Vore udfordringer er meget lig hinanden. Det er godt at blive mindet om det lidt stærkere vægt på gudstjenestens styrke, som jeg næsten altid oplever når jeg deltager ved en svensk gudstjeneste, og også i går i Skt. Petri kirken. Dette at formå at udtrykke højtideligheden ved en gudstjeneste, er vigtigt. Fredshilsen og nadver gestaltes på en anden måde her.   

‒ Carl-Axel Aurelius foredrag minde om at gudstjenesten er for mennesker, at nadveren er det fællesskabsgivende og åben mod verden. Aurelius formulering om at retfærdiggørelseslæren er nøglen til forståelsen af Skriften. For mig især er det fortegnet for den sorg som findes i hvert enkelt menneske.  

‒ Anna Vind bragte brugbart stof til det kommende Luther – jubilæum med opstillingen af Søren Holm på den ene side og Regin Prenter på den anden side – henholdsvis liberal og dialektisk tilgang. Hendes tale om de mange Lutherfortolkninger som findes ned igennem tiden udkrystalliserer det brugbare i Luthers værker for os i dag. Anna understreger at Luther ikke skal tages dogmatisk, men at bekendelsesskrifterne først og fremmest skal ses som vejledning.  

‒ Jeg tror, at man godt kan sige, at udfordringen i dag er kirkens udtryk udadtil og ikke mindst vitaliserer de gamle begreber som synd og retfærdiggørelse ved nye sproglige formuleringer, konkluderar Frits Gammelgaard Terpet.  

Maria Lundström  
maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se  

Prästkonvent

Bakgrund: Under åren 1997-2012 ägde årligen ett dansk-skånskt prästkonvent rum på endera sidan om sundet. Initiativ till detta togs med anledning av byggandet av Öresundsbron. De årliga konventen har upphört, men då bron firar 15-års jubileum arrangerades åter ett konvent. Mötet i förra veckan ägde rum på båda sidor om sundet, i Malmö och Köpenhamn.

Program: Under dagen föreläste två Lutherforskare. Från Danmark kom Anna Vind, professor i kyrkohistoria vid Köpenhamns universitet och från svensk sida biskop emeritus Carl Axel Aurelius, adjungerad professor i kyrkohistoria vid Köpenhamns universitet. Dagen summerades med ett panelsamtal mellan tre biskopar om reformationens betydelse i dag. Moderator var författare och journalist Lisbeth Gustafsson