Svenska kyrkan deltar i biståndsupprop

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu uppmanar kristna ledare alla att delta i en mejlkampanj emot att ytterligare medel från svenskt bistånd ska gå till flyktingmottagandet. Svenska kyrkan deltar i uppropet, som publiceras i tidningen Dagen.

"Var femte biståndskrona används idag för att hantera flyktingmottagandet i Sverige. När Migrationsverket nyligen höjde sin prognos för antalet asylsökande som beräknas komma till Sverige, kom man fram till att det skulle bli en kostnadsökning på 70 miljarder kronor.

Regeringen utreder nu om man kan ta ytterligare medel från svenskt bistånd till flyktingmottagandet, så mycket som 60 procent. Detta oroar oss djupt."

"Att ställa utsatta grupper mot varandra och låta världens fattiga betala för flyktingmottagandet riskerar att få långtgående konsekvenser för den globala utvecklingen", skriver de kristna ledarna i uppropet. 

Läs hela uppropet i tidningen Dagen (2015-11-04).