Per Svensson
Foto: Maria Lundström

”Känslan av gemenskap och samhörighet har stärkts”

Nyhet Publicerad Ändrad

Möt Per Svensson, kontraktsprost i Rönnebergs kontrakt som under visitationsveckan hade en intensiv vecka med biskopsbesök på schemat.

2015-10-27 

Hur känns det att ha bli "visiterad"?

‒ Roligt och spännande. Känslan av gemenskap och samhörighet har stärkts. Det var fjorton år sedan vi senast hade biskopsvisitation här i kontraktet. Jag är imponerad av den organisation och erfarenhet som finns på stiftsnivå. Det är till stor hjälp för mig som kontraktsprost.

Hur förbereddes visitationsveckan?

‒ Jag träffade samtliga församlingars kyrkoherdar inför biskopens besök. Både de och arbetslagen har känt sig förberedda, uppskattade och glada och var redo att dela med sig av vad de gör.

Vad tycker du var spännande inslag under den gångna visitationsveckan?

‒ Besöket på Ven. Där lyftes frågeställningen vad man kan göra med en kyrka och samtidigt hålla sig inom lagen för kulturminnesmärkning. Kyrkan där har gjorts om till ett museum tillägnat astronomen Tycho Brahe. I kontraktet finns många kyrkor som är underutnyttjade. Det är en utmaning att lösa frågan kring hur vi ska använda våra kyrkobyggnader på bästa sätt.

‒ Sedan måste jag lyfta gudstjänsterna med mycket folk, musik, stark psalmsång och delaktighet till max.

Hur skulle du beskriva kontraktet?

‒ Landskrona utmärker sig genom att det är en större stad med mycket människor från många olika länder och kulturer. Resten av kontraktet består av landsbygdsförsamlingar. Det är homogent med höga doptal och höga medlemstal i jämförelse med övriga landet.

‒ Många av orterna i kontraktet har fått vara med om stora förändringar. Så har till exempel Landskronavarvet och Scan i Kävlinge lagts ner. Många arbetstillfällen har försvunnit men samtidigt har det hänt något nytt. Annat har spirat och slagit rot.

Vad är du särskilt stolt över i kontraktet?

‒ Alla församlingar har påverkats av förändringar, många av dem av gått samman. Därför är det särskilt gott att se att det finns en lojalitet och en vilja att få det att fungera.

Temat för dagarna var pånyttfödelse. Spirar det i kontraktet?

‒ Ja, helt klart! Genomgående används de gåvor och resurser som finns lokalt för att bygga Guds rike.

Maria Lundström