Pågående vägarbeten i kyrkstaden

Nyhet Publicerad Ändrad

Piteå kommun teknik och gatukontoret genomför för närvarande vägarbeten i Öjeby kyrkstad.

Piteå kommun teknik och gatukontoret genomför vägarbeten i Öjeby kyrkstad. Höjden på gatorna ska justeras och för närvarande berörs Affärsgatan och Finngatan. Framöver kommer även Kyrkogårdsvägen att stängas av.

Arbetet innefattar även dikesgrävning för att förhindra att vatten rinner in under kyrkstugorna och avsmalning av gatorna. Arbetet beräknas pågå i cirka tre veckor.