Foto: Karin Drevelius

Ekomässa i Landskrona

Nyhet Publicerad Ändrad

Sex pilgrimer hade kommit till Landskrona för att fira ekomässa med vattenceremoni söndagen den 6 september.

2015-09-06

Vattenceremonin leddes av pilgrimsledare Emma Thorén som gått hela vägen från Uppsala där vandringen började den 12 juli.
Vatten blandades, så som det gjort längs vägen, men denna gång hade vatten även kommit från Norge. Det norska vattnet hade påbörjat sin resa i Svalbard för att slutligen blandas med det svenska vattnet som färdats från Uppsala. I mässan blandades nu det svenska och norska vattnet tillsammans med vatten från Landskrona.

Denna ”vattenbudkavel” kommer senare att fortsätta mot Lund med slutdestination Paris och toppklimatmötet COP21 där i december. 

Foto: Karin Drevelius

Pilgrimerna som kom till Landskrona hade vandrat olika långt, Bengt-Olof Valldemo (Uppsala) slöt upp i Kågeröd, Jorma Isomettä (Stockholm) slöt upp i Klippan; båda ska vandra med till Lund. Kajsa Svennberg kom från Onsala och hade med sig det norska vattnet. De som gått längst utav dessa sex är naturligtvis pilgrimsledare Emma Thorén men även Per Gunnar Linnér (Umeå) som slöt upp i Nyköping har vandrat långt och under fyra veckor. Ulf Sigheden, är stiftets ”egen stigvandrare” och kommer att vandra med den sista biten till Lund.

Henrik Grape, handläggarna för hållbar utveckling, predikade och Landskrona Vokalensemble under ledning av Dag Videke, framförde bland annat ”For The Beauty of the Earth” av John Rutter. Präst var Per Johansson.

Karin Drevelius