Flyktingar
Foto: UN Photo/R LeMoyne

Vad gör S:t Staffans församling för flyktingarna?

Nyhet Publicerad Ändrad

Många miljoner människor är idag på flykt undan krig, katastrofer och hungersnöd. Det finns en stor medmänsklig vilja att hjälpa dessa flyktingar och Svenska kyrkan är en av de stora aktörerna som samordnar insatser.

S:t Staffans församling är Svenska kyrkans lokala representation i (delar av) Staffanstorps kommun. De största hjälpinsatserna samordnar Svenska kyrkan på nationell nivå genom Svenska kyrkans internationella arbete tillsammans med ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor runt om i världen. Vi försöker i första hand att köpa förnödenheter på plats för att stödja den lokala ekonomin. Så gör vi i både katastrofer och i vårt långsiktiga arbete.

Lokalt i S:t Staffans församling

Många kollekter riktas till Svenska kyrkans internationella arbete, framför allt vid kvällsgudstjänster, där ändamålet inte är förbestämt.

Den Internationella gruppen i församlingen består av personer som planerar och ordnar aktiviteter särskilt inriktade mot internationellt stöd. Vi planerar att engagera frivilliga krafter i insamlingsarbetet, t.ex. genom att sälja korv i centrum, skramla med insamlingsbössa eller liknande. Hör av dig om du är intresserad av att hjälpa till!

Aktuella insatser som planeras just för den akuta flyktingkatastrofen är:

  • Stödkonsert den 20/9 kl 16.00, med rubriken "Sing for life" där Sommarkören ger sitt hyllade program igen. Inträde 50 kr (gratis för barn under 13 år) och försäljning av fika m.m.
  • Anmälningsavgiften (50 kr) till församlingens pilgrimsvandring den 19/9 går oavkortat till att stötta människor på flykt.

Internationella gruppen arrangerar också t.ex. en julmarknad den 28 november och har ett bord med försäljning under Kulturnatten.

Vi har också andra punktinsatser som exempelvis Bio för Nepal, så håll ögonen öppna efter kommande kampanjer för flyktingarna.

För flyktingar och andra som kommer hit kan vi hjälpa till med integrationen genom t.ex. vårt Språkcafé, där de träffar och pratar med infödda svenskar kring ett särskilt tema varje gång.  

Vi tar emot kläder som förmedlas via Burlövs församling till alla behövande i närområdet, inklusive flyktingar. De som har råd kan köpa kläderna billigt i Burlövs församlings second-hand-butik och de som inte har råd kan få kläder via rekvisition från diakonerna. När det finns efterfrågan i andra församlingar, t.ex. i Malmö, lämnar vi kläder vidare dit också.

Sticka & Skicka är ett projekt tillsammans med Slättmissionen. Kyrkliga Arbetskretsen och flera som handarbetar hemma stickar och virkar babyplagg och filtar som skickas till förlossningssjukhus i länder där det finns stort behov.   

Vad kan jag göra?

Förutom att bidra till ovanstående finns flera möjligheter att som enskild person göra skillnad för flyktingar i världen:

Sms:a FLYKTING till 72905 så ger du 100 kronor.

Ge direkt till flyktingar i Europa: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/ge-direkt?pkod=K244

Ge direkt till Syriens flyktingar: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/ge-direkt?pkod=K210

Ge direkt till krigsdrabbade i Gaza: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/ge-direkt?pkod=K230

Ge direkt till förföljda i Irak: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/ge-direkt?pkod=K229

Ge direkt till jordbävningsdrabbade i Nepal:
https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/ge-direkt?pkod=K236

Ge en gåva via plusgiro 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223.

Swisha valfritt belopp till 9001223.

Ta ställning varje månad! Som månadsgivare lägger du grunden till Svenska kyrkans internationella arbete.

Om du har egna idéer om hur du kan hjälpa flyktingar och andra medmänniskor så hör gärna av dig! Kyrkan är vi alla tillsammans och goda initiativ kan vi alla hjälpas åt att förverkliga.

Läs mer:

Stöd medmänniskor på flykt

Krig, oroligheter, fattigdom och klimatförändringar driver miljontals människor på flykt! Ett fåtal lyckas ta sig till Europa, men de allra flesta är kvar i de direkta närområdena. Svenska kyrkan finns på plats längs hela flyktvägen. Vi ber nu om gåvor till människor som tvingas fly - behoven är akuta!