Kulturkvällar i skuggan av Romaklosters kyrkoruin

Nyhet Publicerad Ändrad

Romakloster har en intressant historia. Under 400 år ett religiöst centrum, inte bara för Gotland, utan också för hela Östersjöområdet. I dag en vacker ruin, en spelplats för teater, en vacker park, butiker och café. Men hur såg det ut när Cistercienserklostrets verksamhet blomstrade; Hur levde man och vilken musik lyssnade man till? Under fyra kvällar i augusti vill vi fördjupa kunskapen om platsen för Gotlands allting och senare, det mäktiga cistercienserklostret. Genom föreläsningar, musik och vandringar får vi återigen uppleva miljön där medeltidsmänniskorna verkade.

söndag 2 augusti kl 18.00

Cantus Gotlandicus, Karin Strinnholm och ensamble Gemma

Cantus Gotlandicus: den gotländska sången är ett konsertprogram som bjuder på medeltida klanger, klanger som legat gömda på gotländska kyrkvindar och arkiv. Musiken är  hämtad ur handskrifter som använts i gotländska kyrkor och ger exempel på gregoriansk sång som sjöngs på Gotland under medeltiden. I programmets andra del sjungs sånger ur officiet (sångcykel) till Gotlands skyddshelgon S:t Olav. Ensemblen Gemma består av Karin Strinnholm, Aino Lund Lavoipierre och Christina Larsson Malmberg.

 söndag 9 augusti kl 18.00

Folkmusik på säckpipa och vevlira med Olle Gällmo och Göran Hallmarken

Olle Gällmo, riksspelman på dalasäckpipa (svensk säckpipa) och Göran Hallmarken (vevlira) spelar folkmusik och berättar om sina instrument, som i båda fallen har historiska kopplingar till Gotland.  Olle och Göran är bland de mest namnkunniga på sina respektive instrument, med lång erfarenhet både som musiker, lärare och informatörer.

 söndag 16 augusti kl 18.00

Jakten på det gotländska alltinget med arkeologen Majvor Östergren.

Redan under vikingatid höll gutarna allting på området där klostret senare skulle uppföras. På alltinget samlades representanter för de 20 tingen för att ta beslut gällande lag och ordning på Gotland. Här var också en viktig marknadsplats. Men var höll de till? En grupp arkeologer följer nu i sommar med hjälp av gamla kartor, metalldetektorer och grävningar, spåren till gutarnas allting. Det blir en kombinerad föreläsning och vandring i området.

 torsdag 20 augusti kl 18.00

Livet i Roma kloster med Lars Kruthof, Gotlands museum. Vilka var munkarna i Roma kloster och hur levde de livet bakom klostrets murar?

Följ med Lars Kruthof tillbaka till medeltidens klosterliv. ”Bed och arbeta”, var mottot; men vad arbetade de med egentligen? Och hur såg klosteranläggningen ut under dess mest blomstrande århundrade?  Det blir föreläsning och vandring i klosterområdet och kanske också något musikinslag?

Bakom dessa kvällar står Visby stift.

Programblad