Utsatta gäster - Hur hjälper vi klokast?

Nyhet Publicerad Ändrad

Alla möter dem som tigger på våra gator. Både i storstaden och på våra mindre orter. Vi känner och tänker olika om hur vi vill bemöta dessa gäster. Vad blir bäst i slutändan att göra? Många frågar efter mera kunskap, många vill hjälpa till och många gör det redan. 30 augusti är Diakonins söndag och det vill vi uppmärksamma genom detta tema.

Svenska kyrkan i Lycksele vill bidra till att öka kunskapen om romernas situation. Vi vill också hjälpa dem som är kvar i sitt hemland, och öka medvetenheten om hur vi hjälper klokast.
Vi kommer att göra en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete, projekt p220. Det är en hjälpinsats i Rumänien för romer, till sammas med Norske Kirkens Nødhjelp. Vi får besök av Jakob Sundmark, handläggare för projektet, som nyligen besökt Rumänien och berättar om projektet och de erfarenheter som gjorts på plats. Samtidigt visar vi Fotoutställningen "Dik Manusch" från Sensus.

Vårt program för dagen:

Kl 11.00 Söndagsgudstjänst i Lycksele kyrka.                                Predikar gör diakon Dick Nyberg.
Kyrkkaffe med smörgås på S:t Mikaelsgården

Kl 13.00 S:t Mikaelsgården.
Vi lyssnar till Jakob Sundmark, handläggare för p222, Svenska kyrkans internationella arbete och Mats Åberg, tidigare svensk ambassadör i Rumänien

Avslutning ca 15.30

OBS - Anmäl dig till föredragen senast 25/8                                                                              
Pastorsexp tel: 0950-276 60         
E-post: lycksele.forsamling@svenskakyrkan.se
Besökstid mån-fre kl 10-12                                                                      

Ring våra diakoner för frågor:
Agneta Andersson: 0950-276 61
Dick Nyberg: 0950-276 62