Vid upptäckt av mögel på textiler i våra kyrkor

Nyhet Publicerad Ändrad

Mögel är ett problem som uppmärksammats i några av våra kyrkor. Under högsommaren är luftfuktigheten som högst och mögelsporer bildas lättare. Upptäcks mögel - gör då så här:

Vid upptäckt av mögel på textiler

Kontakta följande personer/institutioner:

-        kyrkoherden

-        pastoratet

-        länsstyrelsen för tillstånd för att utföra åtgärderna och flytt av föremålen

-        stiftet för att ansöka om medel till saneringen

-        en textilkonservator för sanering

Följande krav kommer att ställas på lokalen:

-        låsbar dörr

-        möjligheter att mörklägga

-        den relativa fuktigheten skall vara understiga 60% (mätare finns på bl.a. Claes Olsson). Detta skall kontrolleras innan. Går fuktigheten i lokalen mot förmodan upp över 60% kan avfuktare köpas men denna måste tömmas regelmässigt annars kan problemen förvärras.

-        Ingå i församlingens rutiner för brandskydd.

-        bör övervakas med hänsyn till inbrott, skadegörelse och brand.

Flytten

En flytt av ett föremål är alltid ett kritiskt moment som kan förvärra skadorna varför alltid yttersta försiktighet skall iakttagas. Följande punkter bör uppfyllas:

-        skall ej genomföras vid regn, snö eller tät dimma.

-        Hängande mässhakar kan med fördel fortsätta hänga på en klädställning (finns t.ex. på Rusta). Täck sedan textilierna med ett lakan, för instruktioner angående lakan se nedan.

-        Om det är möjligt kan textilerna transporteras i lådan de ligger. Dock får inte lådorna staplas på varandra. Med fördel kan man lägga textilerna på en stor stabil träskiva. På skivan läggs först ett bommullslakan, se nedan. På samma skiva kan flera textilier läggas med lakan mellan. Textilernas utsmyckningar i form av broderier mm får inte vikas, mjuka veck med rullar som levererats av textilkonservator kan användas.

-        Textilierna får inte i lokalen läggas på golvet utan på ett bord, hylla eller dylikt. Detta gäller även för lådorna.

Lakan

Urtvättat lakan tvättas i 90-100C utan tvättmedel och mjukmedel. Detta för att mjuk- och tvättmedel kan förstöra textilierna.

Ansökan om tillstånd

I ansökan om tillstånd från länsstyrelsen skall det framgå vart textilierna skall flyttas, hur de skall flyttas och varför de skall flyttas hit. Ansökan skickas till gotland@lansstyrelsen.se

Är det något som är oklart är ni välkomna att höra av er till stiftsantikvarien Rebecka Svensson,