Ekovandrare kommer till Knivsta - eken redan på plats

Nyhet Publicerad Ändrad

Måndagen den 13 juli anländer pilgrimsvandrare Knivsta. Då har de gått i en dag. Målet är FN:s klimatkonferens i Paris i månadsskiftet november/december.

På flera håll i Europa startas nu pilgrimsvandringar med målet att stråla samman till FN:s klimatkonferens i Paris i månadsskiftet november-december. Satsningen går under namnet Ekovandringen.
På projektets hemsida, www.ekovandringen.se, beskrivs satsningen så här: "Ekovandringen till Paris är en pågående bön om handling för klimatet. Men inte bara en bön om att andra skall agera. Ekovandringen vill också vara en budkavle som entusiasmerar församlingar och enskilda i hela Sverige till hopp och handling."

Söndagen den 12 juli påbörjas delsträckan Uppsala-Vadstena-Lund. Dagen efter vid 16-tiden kommer vandrarna till Knivsta för sin första övernattning.

Klockan halv nio på kvällen håller vandrarna kvällsbön i Klockargården vid S:t Stefans kyrka. Enligt planen ska då också en vattenceremoni hållas, där man vattnar den ek som planterats vid sidan av klockstapeln vid S:ta Birgittakyrkan med anledning av ekovandringen. Kvällsbönen och vattenceremonin är öppen för allmänheten.