Gläds åt nya möjligheter!

Nyhet Publicerad Ändrad

Piteå församling är en av de trettiofem församlingar i Svenska kyrkan som får dela på fem miljoner kronor. Församlingen och projekt Hållplats Långträsk gläds åt de möjligheter som bidraget på 200 000 kr medför.

Under åren har Piteå församling haft riktad verksamhet med syfte att verka för sammanhållning, förståelse och utbyte mellan asylsökande och bybor. I projektet arbetar två halvtidsanställda med att skapa mötesplatser och aktiviteter. I grund och botten handlar det om att försöka skapa en meningsfull väntan för de asylsökande.

Fokus ligger på gemenskap samt skapa aktiviteter och mötesplatser. Det innefattar bland annat bakning, fika, handarbete, sällskapsspel, svensk undervisning, bastubad, öppen kyrka för bön, sportaktiviteter som innebandy och pingis.

Tillskottet på 200 000 kr välkomnas och går i första hand till att kunna avlöna de två deltidsanställda som Piteå församling har på plats för att driva det påbörjade projektet vidare.

Sedan finns det, om möjlighet finns, planer för:

  • försöka fixa iordning hockey-rinken så alla som vill får prova åka skridskor.
  • variera öppettider under veckan med både dagtid och kvällstid.
  • samtalsgrupper, en för kvinnor och en för män.
  • fler utflykter, där de asylsökande får uppleva Norrbottens natur och kultur.
  • fler informationskvällar med bland annat polis, brandkåren, landsting med flera.
  • inköp av verksamhetsmaterial med mera.

Kyrkomötet 2014 beslöt att uppdra till kyrkostyrelsen ”att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande”. Syftet är att stärka Svenska kyrkans lokala arbete med den här målgruppen. Församlingar har därefter haft möjlighet att ansöka om medel till arbetet med flyktingar och asylsökande. Det kan till exempel handla om att bygga upp eller utöka psykosociala insatser för denna målgrupp t.ex. samtalsstöd, mötesplatser, svenskundervisning, utflykter, studiebesök och arbete med kreativa uttryck (bild, musik, drama). Medlen ska främst användas för arbete riktat till personer (barn och vuxna) som befinner sig i asylprocessen i Sverige och inte exempelvis EU migranter eller andra utsatta grupper.

Fakta