Mauritz Lindströms konfirmation
Foto: Charlotta Bäckström

Blekinge döper flest i landet - Mauritz döptes som konfirmand

Nyhet Publicerad Ändrad

När Mauritz Lindström döptes var en låt av den populäre artisten Håkan Hellström den röda tråden genom gudstjänsten och predikan.

2015-06-01

Blekinge är det län som ligger i topp när det gäller flest antal döpta i landet. Hela 83 procent av blekingarna som har minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan döps.

‒ Det är en effekt av att Lunds stift under en längre tid jobbat med att sätta dopet i centrum, menar Luka Vestergaard, pastorsadjunkt, Svenska kyrkan i Karlskrona.

Svenska kyrkan döper inte enbart spädbarn utan även äldre barn, ungdomar och vuxna. För att bli konfirmerad behöver man vara döpt, detta är anledningen till att en hel del ungdomar i konfirmationsåldern döps. En av dem är Mauritz Lindström.

‒ Vi lät inte döpa Mauritz när han var liten, vi tänkte att han skulle få välja själv när han blev äldre. Och när han kom hem och sa att han ville bli konfirmerad så förstod vi ju att det skulle bli ett dop innan, berättar Pia Lindström, mamma till Mauritz.

Mauritz som själv aldrig ens varit på ett dop tidigare kände sig lite nervös inför hur det hela skulle gå till.

‒ Jag ville inte att det skulle bli gammalmodigt och konstigt. Och det blev det ju inte heller, det blev väldigt personligt och ungdomligt, inte alls stelt, berättar Mauritz.

‒ Innan dopet var vi på ett dopsamtal med Luka vilket var jättebra. När man som Mauritz själv gör valet att bli döpt och gå in i kyrkans gemenskap så kräver det en annan reflektion, menar Pia.

Mauritz valde själv musik till sitt dop: ”Valborg” av Håkan Hellström. Den fick gå som en röd tråd genom gudstjänsten, även i predikan.

‒ Som präster är vi alltid inlyssnande för vad som krävs vid varje doptillfälle, och att döpa en vuxen eller en ungdom kan bli ett annat möte med dopkandidaten själv. Det blir däremot samma möte med Gud. Det finns en ram för ritualen, samtidigt som vi är öppna för det personliga uttrycket. Vi jobbar mycket med att öppna upp strukturerna; ha låga trösklar och nutidsdialog, säger Luka.

‒ Det ska inte finnas några hinder för dop. För en del människor är tanken på ett stort arrangemang ett hinder, därför bjuder vi ibland in till Drop in-dop där man kommer som man är.

Charlotta Bäckström