Olof Roos tackade för de 13 år, då han fått vara församlingspräst i Ås, och var glad för att han som kyrkoherde fortsätter att vara åsbo och dela gemenskapen i Ås.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Olof Roos blir vår kyrkoherde

Nyhet Publicerad Ändrad

Till kyrkoherde i Rödöns pastorat har kyrkorådet anställt Olof Roos, som nu har komministertjänst i Ås församling. Han börjar sin tjänst 1 juni 2015.

Livets frågor - och dödens

Predikan i Krokoms kyrka, 13 söndagen efter trefaldighet vid kyrkoherdemottagningen 30 augusti 2015.