En plats för Winstrup i domkyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu närmar sig gravsättningen av 1600-talsbiskopen Peder Winstrup. Nya möjligheter har öppnat sig för att kunna gravsätta stoftet i Lunds domkyrka.

2015-05-21

Foto: Maria Lundström

Domkyrkorådet i Lund ansöker därför hos länsstyrelsen om att få undersöka möjligheten till gravsättning i domkyrkans norra torn.

Det var i september 2014 som stoftet av 1600-talsbiskopen Peder Winstrup lämnade Lunds domkyrka och det norra kapellet i kryptan, där kistan varit placerad tills vidare sedan 1875. Kapellet behövdes för andakt och beslut fattades om gravsättning av Peder Winstrup på Norra kyrkogården.

I samband med flytten gjordes undersökningar av kistan och kroppen under ledning av Historiska museet.  

‒ Peder Winstrup liv och gärning är en viktig del av domkyrkans och universitetets 1600-tals historia, säger domprost Kerstin Hesslefors Persson.  

‒ Det vore värdefullt om Peder Winstrup skulle kunna få sin permanenta gravplats i domkyrkan. Hans stoft har flyttats mellan olika platser i domkyrkan och efter olika tillfälliga placeringar vill vi gärna att han ska få en varaktig plats, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.  

Under förutsättning att länsstyrelsen säger ja till anhållan om undersökning påbörjas denna under våren och gravsättningen planeras till december 2015. Winstrups gravplats kommer inte att vara tillgänglig för allmänheten.   

Läs också reportage: Ett ovanligt biskopsmöte