Mer än jobb har dragit igång

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans stöd till människor i arbetslöshet har nu dragit igång. Projektet drivs av Svenska kyrkans nationella nivå och arbetsgivarorganisation i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Projektet vänder sig till intresserade stift och församlingar som är intresserade av att bedriva verksamhet som hållbart och effektivt leder till att fler arbetslösa kommer i arbete, praktik eller utbildning.

Mer än jobb