Plantering av träd en påminnelse om dopet

Nyhet Publicerad Ändrad

I Södra Sandby bjuder man in tidigare döpta för att plantera träd och vattna tillsammans i samband med en gudstjänst. Det blir en fin påminnelse om dopet.

2015-04-29

Att döpa sitt barn brukar bli både festligt och högtidligt den dagen. Men sedan händer det att man inte tänker så mycket mer kring barnets dop. Det vill man ändra på i Södra Sandby församling.

En söndag i mars bjöd man in tidigare döpta till doppåminnelse. Efter gudstjänsten gick alla besökare ut och hjälptes åt att plantera ett dopträd utanför kyrkan. Intill trädet sattes det upp en skylt där det står att trädet är till minne av alla som döpts under åren 2010-2014. En särskild inbjudan gick ut till de 300 familjer som haft dop i vår församling under den tiden. En massa små spadar och vattenkannor fanns på plats, så att många kunde hjälpa till. Det var stor uppslutning, fler än hundra personer kom.

Efter gudstjänsten tågade alla ut med ett korstecken av dopvatten i pannan och kokosboll i magen. Alla, stora som små, hjälpte till att plantera första dopträdet. Foto: Bengt Andersson

Trädet är ett äppelträd. Tanken är att den frukt trädet kommer att bära, ska vara en symbol för vår bön om att dopet ska bära frukt, att de döpta ska få leva ett rikt och gott liv med familj, faddrar, vänner, sig själva och med Gud.

Dopgudstjänsterna kommer framöver att avrundas med att ett storasyskon eller en fadder, åtföljd av alla de församlade, får bära dopskålen med vattnet ut till dopträdet och vattna det.

Vart tredje år planteras ett nytt dopträd och dessa kommer så småningom att bilda en äppellund med någon form av springvatten som aktualiserar dopet och håller det levande.

niclas.loive@svenskakyrkan.se