Mot en klimatsmart kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

I varje predikan och i många andra sammanhang finns det en chans för kyrkan att lyfta den brännande frågan kring hållbar utveckling. Så tänker konsumentforskaren Eva Svederberg.

2015-05-07 

‒ När jag såg att Lunds stift skulle starta upp ett ekoteologiskt nätverk tänkte jag: Wow, toppen!

Det är oerhört viktigt att kyrkan arbetar med frågor kring hållbar utveckling - både socialt, ekonomiskt och ekologiskt både härhemma och globalt, säger Eva Svederberg.

Det ekoteologiska nätverket bildades i november 2014. I mitten av april hölls en träff på Stiftsgården Åkersberg. Till hösten blir det ett nytt möte som ska handla om klimatsmart jord- och skogsbruk. Dryga 20-talet personer är i nuläget med i det ekoteologiska nätverket och förhoppningen är att det ska bli fler.

‒ Det är en positiv grupp! Alla deltagare är inriktade på handling. Jag tänker mig att nätverket ska kunna inspirera anställda och frivilliga, så att så många som möjligt får med sig tänket kring hållbarhet i vardagen och i teologin.

‒ De ekonomiska aspekterna måste alltid lyftas. Det är inte alltid lätt men nödvändigt. På mötet häromveckan var det mycket fokus på jord och skog. Kyrkan äger mycket mark. Därmed har vi ansvar för att sopa rent framför egen dörr. Och genom de fastigheter vi förvaltar aktualiseras detta med energibesparing, förnyelsebar energi med mera. 

Svenska kyrkan är en stor medlemorganisation med en betydande möjlighet att påverka, konstaterar Eva entusiastiskt. Kyrkan har dessutom ett särskilt uppdrag när det gäller att föra in aspekter kring etik, moral och rättvisa.

Vad är ekoteologi?

‒ Det är ett jättestort område där ekologiskt tänkande kopplas ihop med sådant som har med människans värdighet och skapelsen att göra. 

Kyrkan har blivit bättre på att driva på och synas när det gäller hållbar utveckling. Det gläder Eva.

‒ Jag tror att vi har en uppgift att lyfta de goda exemplen och ge människor hopp. Det är viktigare att visa upp hoppfulla bilder än att poängtera det som är skrämmande. Det gäller att få igång ett positivt tänk och uppmuntra uppfinningar och entreprenörskap.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan?

‒ Utan tvekan klimatförändringar som kan ställa mycket på sin spets. Det är en enorm utmaning och vi måste ta vårt ansvar som kyrka. Det finns ingen väg tillbaka. Genom tekniska innovationer måste vi försöka verka för att medeltemperaturen på jorden inte accelererar.

‒ Ett ord som är väldigt centralt för mig är förundran inför skapelsen. Det är ett naturens under att träden slår ut varje år. Vi får aldrig glömma detta. Jag vill att denna vackra planet ska finns kvar för kommande generationer, avslutar Eva. Utanför fönstret där vi pratas vid har undret skett - ännu en gång.

Maria Lundström

eva svedberg

Eva Svederberg
Foto: Maria Lundström

Bakgrund: Lärare och konsumentforskare inom området mat och hälsa, senast på Högskolan i Kristianstad.

Aktiv: I Helgands församling i Lund och sedan bildandet hösten 2014 med i det Ekoteologiska nätverket i Lunds stift.

Hjärtefråga: Jag är uppvuxen på ett lantbruk och har ända sedan barnsben varit intresserad av ekologi. Det har varit en röd tråd i mitt liv, även i min forskar- och lärargärning.