Kyrkogårdarna ruvar på spännande industrihistoria

Nyhet Publicerad Ändrad

De gjutna gravvårdarna har, tills helt nyligen, betraktats som ointressanta ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Men om man placerar in dem i ett större sammanhang, industrialismens vagga, finner vi att de gjutna gravvårdarna är de tidigaste, mest allmänt spridda spåren av svensk industrihistoria som bevarats på sin ursprungliga plats.

Därför är de gjutna gravmonumenten, korsen, staketen och urnorna ett viktigt kulturarv att bevara. Gjutjärnet på kyrkogårdarna symboliserar framför allt 1800-talets uttryck för modern design och tidens innovationslängtan och förkärlek för en djärv mix av historiserande mönster och former.

Fil dr Ritwa Herjulfsdotter har gjort en studie över denna svenska industrihistoriska skatt, med nedslag i framförallt Dalsland, Göteborg och Gotland.

Ladda ner den här som en pdf!