"Öppenhet är viktigt i förändringar. Var tillgänglig och informera även om det inte finns något att informera om", säger Ulrika Årehed Kågström, Röda korset.
Foto: Maria Lundström

Strategisk kommunikation nyckel till gott ledarskap

Nyhet Publicerad Ändrad

Hur kan ledare använda kommunikationen strategiskt? På vilket sätt skapar rätt kommunikation dialog och engagemang? Det var några av frågorna på konferensen Kommunikativt ledarskap i förra veckan.

2015-04-20

‒ Chefens viktigaste förmåga i en förändring är kommunikation. Man kan nästan tänka på det som en kärleksrelation mellan chefen och medarbetarna. En chef måste vårda relationer genom att möta medarbetarna, ge feedback och berätta om sina aktiviteter och möten. Det skapar ett positivt arbetsklimat, sa kommunikationsstrategen Johan Book på kommunikationsdagen för medarbetare i stiftet som arrangerades av Lunds stiftskansli.  

‒”Never waste a good crisis” är ett av mina favoritcitat, sa Röda korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström som berättade hur de vände en djup kris på kort tid.   

För några år sedan utsattes de för ett allvarligt bedrägeri av en anställd vilket skadade organisationens anseende svårt. Förtroendet kördes snabbt i botten. Samtidigt var organisationens ekonomiska läge instabilt. När Ulrika tillträdde som generalsekreterare började hon omedelbart att systematiskt sätta upp mål för att återupprätta förtroendet och få ekonomin i balans. Strategiskt planerad kommunikation var ett av de viktigaste verktygen.  

‒ Vi jobbade på att få medarbetarna att se organisationen som en helhet i ett långsiktigt perspektiv och att förstå orsakerna till de neddragningar vi måste göra. Alla kunde sitt enskilda område jättebra men förstod hur det hängde ihop i organisationen först när man fick ett krismedvetande.    

Röda korset använder många verktyg i stort och smått för att  kommunicera. 

‒ Vi uppmuntrar till exempel medarbetare att vara aktiva på sociala medier och att som ”rödakorsare” svara på allmänhetens frågor istället för att vi har en enda talesperson. Vi kör korta informationssnuttar filmade med vanlig mobil där en chef berättar om senaste nytt från ett möte, vi har websända möten där samtliga kontor i hela världen deltar, sa Ulrika Årehed Kågström. 

Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg medverkade och talade om Jesus som kommunikatör. Röda tråden genom hela dagen hos samtliga föreläsare var att strategiskt kommunikativt ledarskap kan kokas ner till tre saker: var öppen med information, se helheten på lång sikt, prata och skapa relationer.

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se

Johan Book
Johan Book. Foto: Maria Lundström

Fyra deltagare om Kommunikativt ledarskap

Vad tar du med dig från dagen? 

Pia Wiktors, kontraktsprost, Villands & Gärds kontrakt och kyrkoherde, Ivetofta-Gualöv

‒  Ledordet rakt igenom hela dagen är Tydlighet. Jag fascineras  av Gunnar Sjöbergs kommunikatörs-perspektiv på Jesus och gillar skärningspunkten mellan teologi och kommunikation. Eftermiddagens programpunkt om krisprocessen Röda Korset gått igenom och kunnat vända förmedlade hopp och mod. Och vikten av att vara tydlig och kommunikativ i sitt ledarskap även när man inte tycker man har något att informera om.  

Jacob Sunnliden Foto: Maria Lundström

Karin Rosvall, kommunikationsstrateg, Malmö

‒ Framförallt Gunnar Sjöbergs föredrag om Jesus som vår främste kommunikatör. Jesus är verkligen en förebild då han var duktig på att använda liknelser, han väckte uppmärksamhet och utmanade, var duktig på att målgruppsanpassa när han talade och han förankrade beslut. Dessutom hade han mål och en vision. För att summera dagen så som Gunnar gjorde: mötet mellan kommunikation och teologi är verkligen fruktbart.

Jacob Sunnliden, kommunikatör, Helsingborg

‒ Johan Book som talade om effekter. Eftersom jag har stort intresse av sociala medier är jag glad att diskussionen i den frågan tack och lov numera landar i engagemanget från att tidigare fokuserat på innehållet, att ”content is king”. Jag är också glatt överraskad att det kom så många kyrkoherdar idag.

Carina Wallace, kyrkoherde, Stora Köpinge

‒ Jag gillade särskilt Gunnar Sjöbergs föredrag om kommunikationen kopplad till församlingsliv och gudstjänst, ett bra inifrånperspektiv Det låter självklart men är inte alltid det. Det var intressant att höra om Röda Korsets enkla och effektiva redskap om hur de hanterade förtroendekrisen. Det kan vi lära av som i fall där folk misstror kollektändamål.