Diakoniupprop mot överskuldsättning

Nyhet Publicerad Ändrad

Att ständigt ligga efter med räkningar och tvingas ta lån med hög ränta skapar hopplöshet när man inte lyckas ta sig ur sin situation. Var sjätte överskuldsatt försöker att ta sitt liv, enligt ny forskning från Malmö högskola. Diakoner i stiftet har tagit initiativ till en stor namninsamling mot överskuldsättning.

2015-10-05

‒ Vi kände att vi måste göra något. Sedan 1990-talet har vi diakoner märkt att det har skett en skillnad i samhället som en följd av den kraftliga avregleringen av kreditmarknaden som skedde under 1980-talet. Även förändringar i lagstiftningen under årens lopp har gett effekter som vi först nu ser följderna av. Ingen myndighet har till exempel haft uppdraget att samla in uppgifter om individers skulder och tillgångar sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 vilket gjort det svårt att kartlägga och analysera överskuldsattas situation. 

‒ Andelen skuldsatta som söker sig till kyrkan har ökat, säger Elinn Leo, diakon i Landskrona. Hon har tillsammans med diakonkollegorna Cheryl French, Lena Hansen i Lund och Peter Juhlin i Malmö startat ett upprop mot överskuldsättning.  

Rörelsen har växt. Just nu samlar över 500 diakoner i Sverige in namnunderskrifter och kräver att lagstiftare och beslutsfattare snabbt vidtar åtgärder för att hjälpa dem som hamnat i skuldfällan.

Ytterst vill diakonerna belysa situationen för barnen, som påverkas negativt av föräldrarnas skulder. År 2013 levde drygt 161 000 barn i Sverige i familjer där minst en förälder hade ett skuldkonto hos Kronofogden. Då räknas inte barn in, vars föräldrar exempelvis har skulder hos inkassobolag.

Föräldrar till alla dessa barn har sämre förutsättningar än andra att betala för fritidsaktiviteter, barnkalas, julfirande, födelsedagspresenter, vinterkläder och semesteraktiviteter. Den sista december 2014 fanns det 426 046 skuldsatta personer registrerade i Kronofogdens register.  

"Vi som möter människor i denna situation märker tydligt av deras känslor av hopplöshet när det gäller deras möjligheter att förändra sina liv. Vi och andra sociala aktörer kan oftast bara hjälpa till kortsiktigt, medan den långsiktiga hjälpen återfinns på en högre samhällelig nivå."

"Vi vill därför uppmana Sveriges riksdag att ändra lagstiftningen för att på så sett förhindra att så många människor blir överskuldsatta, till exempel genom ändrad ockerlagstiftning och förstärkt tillsyn av inkassobolag och kreditinstitut. Vi vill också att det satsas mer resurser till hjälp för dem som redan är skuldsatta, så att de snabbare kan komma ur sin skuldsituation", skriver diakonerna i uppropet.  

Den namninsamling som just nu pågår lämnas till riksdagen i december. Torsdagen den 8 oktober handlade SVT:s Plus om diakonernas upprop.

Andrea Kollmann och Anna-Karin Olsson
anna-karin.olsson@svenskakyrkan.se