Det gröna kyrkoarvet
Foto: Andrea Kollmann

Det gröna kulturarvet förs vidare

Nyhet Publicerad Ändrad

Den kyrkoantikvariska ersättningen omfattar inte bara takrenoveringar, värmeinstallationer eller målningsarbeten. Många församlingar har i år även sökt bidrag för att inventera sitt gröna kulturarv.

2015-04-15

Det handlar om att upprätta en vård- och underhållsplan för kyrkogården vilket numera är lagstadgat.

‒ Först går vi runt och fotograferar allt som finns på kyrkogården. Träd, buskar, blommor, grindar och gravstenar, varenda detalj ska noteras. Eftersom vi gör inventeringar vid olika årstider tar vi inte med tidsbundna växter som vårlökar utan bara perenna växter som syns året runt. Vi dokumenterar vad som finns och beskriver hur kyrkogården är upplagd, säger Anna Rabow.

Vårt jobb är sedan att göra en historisk beskrivning av kyrkogården.

Hon är byggnadsantikvarie vid Regionmuseet Kristianstad och arbetar på uppdrag av Lunds pastorat för att upprätta planer för deras kyrkogårdar. Anna och bebyggelseantikvarie Linn Ljunggren är idag ute på Norra Nöbbelövs kyrkogård strax norr om Lund.

‒ Vårt jobb är sedan att göra en historisk beskrivning av kyrkogården. Vi använder oss av allt material som kan finnas för att se vad som skett med kyrkogården under årens lopp. Det kan vara kartmaterial, ibland finns det ritningar också. Just i Lund var man på 1930-talet väldigt noggrann med dokumentation, det finns till exempel exakt anvisningar var buxbomen ska växa.

Det tar tid att hitta material, litteratur och gamla foton, Regionmuséet har därför anställt extra personal. Arbetsinsatsen ligger på 60-80 timmar per kyrkogård.

‒ Till sist gör vi ett åtgärdsförslag för att bevara kyrkogårdens karaktär. Församlingarnas egna tankar och framtidsplanering av kyrkogården ingår i det. De kanske behöver utvidga med fler gravplatser eller har behov av en minneslund som ska vara i samklang med resten av kyrkogården, säger Anna Rabow.

Vård- och underhållsplanerna för kyrkogårdarna i Lunds pastorat ska vara klara under 2015.

Andrea Kollmann
 
 

Vård- och underhållsplan av kyrkogård

Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser ska upprätta vård- och underhållsplan.

Vård- och underhållsplanen för kyrkogården ska lyfta fram och tydliggöra de kulturhistoriska värdena. Planen ska ligga till grund för kyrkogårdsförvaltningens planering och skötsel.

Man kan ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för upprättande av vård- och underhållsplan.

För ansökningsåret 2015 har 42 församlingar i stiftet beviljats bidrag.

Läs mer om Lunds stifts kyrkoantikvariska arbete och kyrkoantikvarisk ersättning 2017.