Foto: Maria Lundström

Ovanligt biskopsmöte

Nyhet Publicerad Ändrad

Ett trälock lyfts och Peder Winstrups mumifierade kropp exponeras. Fotografer och reportrar flockas kring denne man som varit död i 300 år. Med korsade armar klädd i adelsmansdräkt ser vi hans ansikte komplett med skäggväxt.

Det är mycket som är sensationellt med denne Peder Winstrup. Det är en unikt välbevarad tidskapsel som sett dagens ljus. En upptäckt är att han inte var ensam i kistan. Ett sensationellt fynd är det foster på 5-6 månader som begravts tillsammans med honom. Nu ska forskarna ta DNA-prov för att se om det kan finnas ett släktskap. En möjlig orsak till att fostret gömts under biskopens fötter är att det skulle ges beskydd av en mäktig person.

Efter månader av undersökningar utförda av experter, såsom skiktröntgen, presenterades de preliminära resultaten på en välbesökt pressträff. ”Sjukjournalen” över Peder Winstrup utgör en diger lista: Gallsten, artros, tandinflammation, förkalkningar i lungor och hjärta med mera. Vad som var själva dödsorsaken är ännu osäker.

 Nu ska man gå vidare för analysera kvarlevorna, bland annat hårstrån och innehållet i mag-tarmkanalen. Även kläderna och växtmaterialet innehåller värdefulla upplysningar om 1600-talets Lund. Bara i växtmaterialet finns åtminstone 100 000 insekter. 3D-fotografering hör till det som väntar.

Biskop Johan Tyrberg och Historiska museets chef Per Karsten med den naturligt mumifierade Peder Winstrup, död 1679. Foto: Maria Lundström

Hur kommer det sig att kroppen är så välbevarad? Två faktorer som spelat in är att klimatet i Domkyrkan är jämt och det faktum att den bädd av växter som kroppen vilat på verkat konserverande. Malört, humle, skvattram, otröskad havre har använts för att dölja liklukt men har också haft en antiseptisk funktion.

Det var i september 2014 som Wintrups stoft fördes från Lunds domkyrka för analys på Historiska Museets magasin. I mitten av december 2015 ska Historiska Museet vara klara med sina analyser.  En process, ledd av Domkyrkorådet, pågår nu kring var Peder Winstrup ska gravsättas efter genomförda undersökningar. Förhoppningen är att han ska kunna återföras till Domkyrkan. Domkyrkan erbjuder den bästa miljön för ett fortsatt bevarande.  

Vad händer då framåt? 2017 blir det en storsatsning medWinstrupsvandringar i Lund, föreläsningar, utställningar samt även en bok. Allt genom Historiska Museets försorg.

Maria Lundström
maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

Se även: Experter undersöker en av Nordens bäst bevarade mumier

Röster om Peder Winstrup

Per Karsten, chef Historiska Museet:

"Det här är en vetenskaplig sensation i klass med Ötzi, ismannen i Alperna. Kvarlevorna är unika i världen och har ett fantastiskt högt informationsvärde."

Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan:

 "Jag var med när kistan öppnades i Domkyrkan i september. Jag kände storheten och skörheten i människans liv. Jag blev berörd av hur pass välbevarad kroppen är och av att se ansiktsdragen och hårväxten."

 Johan Tyrberg, biskop:

"Jag tycker att projektet är i Winstrups anda. Det sker med stor respekt. Det är precis i linje med hans liv och gärning. Winstrup som själv var så intresserad av vetenskap bidrar nu själv till vår kunskap om historien."