Be för Swaziland och hotade kyrkoledare

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkoledare i Swaziland hotas av repressalier. Detta efter att de nyligen lanserat ett dokument där de begär förändringar i landet när det gäller bland annat mänskliga rättigheter. Svenska kyrkan uppmanar nu till förbön för Swaziland.​

Det var i mitten av mars som kyrkoledare inom Swaziland Concerned Church leaders, SCCL, lanserade dokumentet Swaziland’s Moment of Truth.

Dokumentet är en reflektion över landets sociopolitiska och ekonomiska kris. Det är grundat i Bibeln och teologin.

Kyrkoledarna vill ha demokrati

I dokumentet uppmanar kyrkoledarna såväl kyrkan som statsmakten att ta ansvar för landets utveckling.

Det är ett kraftfullt dokument som tar initiativ till motstånd och förändring utifrån principer om mänskliga rättigheter, demokrati och medborgarskap.

Som enda land i Afrika har Swaziland fortfarande en kung med oinskränkt makt. I praktiken råder partiförbud.

Hotas av repressalier

Sedan dokumentet lanserades har det mötts av stark kritik. Nu riktas hot om repressalier mot individer inom Swaziland Concerned Church Leaders. Rädslan sprids, den riskerar nu att underminera ambitionerna med dokumentet.

Svenska kyrkan har en lång historia gemensam med den lutherska kyrkan i södra Afrika, ELCSA. Swaziland ingår i kyrkans östra stift.

Be med kyrkan i södra Afrika för Swaziland

Tillsammans med den lutherska kyrkan i södra Afrika uppmanar vi till förbön. Be för dem som kämpar för förändring och rättvisa för de mest utsatta i dagens Swaziland!   

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift har formulerat en bön för Swaziland:

Gud, du som i Jesus Kristus inte väjde för att utmana makten, vi ber för våra systrar och bröder i vårt vänstift ELCSA-ED i Södra Afrika. 

Vi ber om vishet och mod hos kyrkoledare i Swaziland, om ditt beskydd över de som förföljs på grund av sitt engagemang för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet i Swaziland och om besinning hos de styrande i landet. 

Välsigna Herre, allt gott arbete för rättvisa och fred. I Jesu namn. Amen.

Göteborgs stift har en vänstiftsrelation med ELCSA's, det vill säga den lutherska kyrkan i södra Afrikas, östra stift. 

Be för Swaziland

Läs vår utsända Kristina Göranzons blogginlägg >>

Ladda ned dokumentet Swaziland´s Moment of Truth (pdf, 24 sidor) >>

Mer om de swaziska kyrkoledarnas uttalande