Betänkande om begravningsclearing överlämnat till kulturministern

Nyhet Publicerad Ändrad

I dag överlämnades ett betänkande från utredningen om begravningsclearing till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I utredningen föreslås bland annat att den reglering av kostnader som sker mellan huvudmännen inom Svenska kyrkan, begravningsclearing, avskaffas.

Läs mer på regeringen.se