BUFF ska vara en ögonöppnare

Nyhet Publicerad Ändrad

‒ Vi vill berätta historier som inte berättas annars, säger Cecilia Grubb producent för festivalen i Malmö.

2015-03-16

‒ Genom att visa annorlunda filmer kan vi göra vi göra ungas värld större. Vår önskan är att BUFF ska vara en ögonöppnare. 

Filmfestivalen i Malmö har i år delaktighet som tema. 

‒  För oss är det oerhört centralt med likavärdesprincipen. Filmerna vi visar ska vara aktuella och inkluderande oavsett kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning.  Malmö är i hög grad en mångkulturell stad därför är det också angeläget att spegla olika kulturer.

) För 32:a året gav BUFF-festivalen i Malmö under en intensiv vecka i mars nya impulser och upplevelser till en ung publik. Stolt festivalproducent är Cecilia Grubb.
Foto: Maria Lundström

Sedan 2007 delar Svenska kyrkan varje år ut ett ungdomspris till en film som belyser existentiella, sociala och rättvisefrågor. Filmen ska kunna användas i konfirmandarbete.

Vad betyder Svenska kyrkans ungdomsfilmpris?

‒  Det är mycket värdefullt för oss att priset finns. Det är spännande att samarbeta med Svenska kyrkan.  Vi samverkar kring att sätta samman juryn till filmpriset, väljer tillsammans ut den film som diskuteras på seminariet ”Tala film, tala liv” med mera.  Vi fördjupar ständigt samarbetet. Svenska kyrkan och ledningen för BUFF är besjälade av samma mål tycker jag - att nå ut till barn och unga med angelägen film.

Något som gläder Cecilia Grubb är att prissumman, som tidigare var på 50000 kronor, 2014 höjdes till 100 000 kronor, något som ger priset ytterligare tyngd och uppmärksamhet. Pengarna finns i vuxenkultur. Barnkultur är inte lika prestigefyllt och syns inte mycket alls i media. Men det görs fler filmer för unga nu och Svenska Filminstitutet (SFI) satsar också, berättar Cecilia Grubb. Bland annat tillträdde den välkända regissören Suzanne Osten posten som SFI:s barnfilmsambassadör i förra veckan. Hon var på plats i Malmö för att vara med på BUFF.

Vad gör dig stolt med BUFF?  

‒ Att vi är ett alternativ till det vanliga utbudet på bio som ju främst utgörs av amerikansk film. Och all den uppskattning vi får från festivalpubliken.

Maria Lundström
maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se 

Om Cecilia Grubb

Bakgrund Efter att ha varit engagerad som volontär är Cecilia Grubb sedan 2002 anställd som producent för BUFF.

Älskar "Film och böcker. Jag älskar berättelser. När vi väljer ut filmer till BUFF ser vi i urvalsgruppen cirka 900 filmer från olika delar av världen." 

Nyhet för i år BUFF görs tillgänglig för fler. Festivalen åker på turné i Sverige och besöker sex platser från Ystad till Umeå.