Att ha miljöbudkavlen fysiskt i sin församling har ett stort symbolvärde, säger Ylva Cole, barn- och ungdomsledare och Alexandra Cimbritz, kyrkoherde i Genarps församling.
Foto: Andrea Kollmann

Miljöbudkavle på väg

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är den på väg. En miljöbudkavle har sänts ut i stiftet för att uppmärksamma och inspirera miljöarbetet som sker i församlingarna.

2015-03-09

I kavlen ligger en lång rulle på vilken varje församling som har den ska skriva ner sitt klimatsmarta arbete.

Varför skickar ni ut en miljöbudkavle?

‒ Vi vill hålla Ett biskopsbrev om klimatet aktuellt under en längre tid och därigenom uppmärksamma klimathotet. Vi vill väcka större intresse och engagemang, skapa bestående attitydförändringar och ge god PR för Svenska kyrkan, säger Torrid Bengtsson, stiftskonsulent för hållbar utveckling.  

 

 

Den 7 mars hölls en klimatmanifestation i Lund. Deltagare från hela stiftet träffades på Domkyrkoforum för att ta del av andra församlingars goda miljöarbete, lyssna på föreläsningar och delta i miljömässa där budkavlen överräcktes.  

Biskop Johan Tyrberg hade kallat till klimatmanifestationen och inledde dagen i Domkyrkoforum inför ett sjuttiotal anställda, volontärer och förtroendevalda. Sociologen Anders Lundborg från Linnéuniversitetet i Växjö föreläste om miljöengagemanget i Svenska kyrkan. Hans forskning visar att det finns en stor bredd i engagemanget, både praktiskt och teologiskt men också att många av de tillfrågade i hans undersökning upplever att Svenska kyrkan inte är helt hemma i miljöfrågan.

 

 

Frälsarkransen med stearinljus var några av de klimatsmarta initiativen som visades upp under dagen.

Frälsarkransen med stearinljus var några av de klimatsmarta initiativen som visades upp under dagen.

Ingela Stej Stålbrand och Per Gyberg samtalar med moderator Joakim Holmström i mitten.

Ingela Stej Stålbrand och Per Gyberg samtalar med moderator Joakim Holmström i mitten.

På eftermiddagen diskuterade Ingela Stej Stålbrand, lektor i psykologi med sociologen Per Gyberg om attityder till miljöarbete och drivkrafter: ”Glöm inte vad som redan fungerar och vilka drivkrafter som redan finns, viktigt är att ta fram lust och visa goda exempel” sa Ingela Stej Stålbrand.  

Ylva Cole och Alexandra Cimbritz från Genarps församling tog emot budkavlen vid miljömässan som hölls i domkyrkan:   

‒ Att få budkavlen ökar motivationen. Vi har redan ett miljötänk, vi köper till exempel ekologiskt och fairtrade och vi odlar en del växter själv i vår örtagårdsgrupp. Sedan vi började arbeta med Frälsarkransen för tio år sedan har vi haft med den gröna pärlan, Jorden. På så sätt har miljötänket kopplat till skapelseberättelsen funnits med oss länge. Miljöbudkavlen är ett bra tillfälle att höja ribban och göra så mycket mer, att tänka nytt så att vi får fler med på tåget.  

Vad sker när budkavlen återkommer till Lund?

‒ Då vill vi göra en ny miljödag så att många får ta del av allt de olika församlingarna har skrivit in i budkavlen. Det kan förhoppningsvis ge oss i Lunds stift ytterligare inspiration och göra oss till en god förebild för andra stift och församlingar i Svenska kyrkan, säger Torrid Bengtsson.

Andrea Kollmann 

miljöbudkavlen

Miljöbudkavlen färdas fram till maj 2016 runt i hela stiftet, till minst en församling per kontrakt. Start i Genarp. Budkavlen finns även på Svenska kyrkans ungas årsmöte i april.

Följande skickas med budkavlen

En vandringsutställning där det ska finnas plats för att fylla i egna initiativ och aktiviteter.

Ett antal Ett biskopsbrev om klimatet

Förslag på åtgärder eller åtaganden att välja mellan.