Satsning på relationen teologi-naturvetenskap

Nyhet Publicerad Ändrad

Skapades jorden genom big bang eller var det Gud som skapade oss? Och måste det vara en motsättning mellan naturvetenskap och tro?

2015-03-08

Lunds stift har tilldelats 900 000 kronor från John Templeton Foundation. Pengarna ska användas till att öka kunskapen hos framförallt präster och pedagoger kring frågor som rör mötet naturvetenskap-religion.

Tanken är att skapa ett forum för dialog och utbildning genom projektet som varar till slutet av 2017. Pengarna bekostar en tjänst för Sara Blom som från och med den 1 juni i år kommer att arbeta med frågorna. Hon arbetar för Lunds och Göteborgs stifts räkning, med anställning i Göteborg. Sara Blom är präst och har en doktorsgrad i fysik.

‒ Hon ska bland annat åka runt och kontraktsvis möta de i församlingarna som har hand om undervisning,. Det handlar om att ge kunskap och möjlighet till diskussion, säger Eva-Lotta Grantén, chef vid Lunds stifts utvecklingsavdelning.

Varför behövs den här typen av kunskap?
‒ Människor vi möter har en naturvetenskapligt färgad världsbild och det finns ofta en tendens i skola och i debatten att framställa naturvetenskap och teologi som varandras motsatser. Men det finns många områden där de har med varandra att göra. Meningsfrågorna, frågan om alltings början och slut, etiska frågor kring teknik och vårt förhållningssätt till miljön exempelvis.

Idén till projektet föddes för tre år sedan av nuvarande ärkebiskopen Antje Jackelén. Men även för nuvarande biskop Johan Tyrberg ligger frågorna om relationen naturvetenskap-religion honom varmt om hjärtat. Satsningen i Lund är en del i ett större projekt som bekostas av John Templeton Foundation där man sammantaget avsatt drygt 1 miljon dollar för att sätta fokus på frågan religion-naturvetenskap.

"Detta är ett lovande projekt och dialogen mellan religion och naturvetenskap förblir angelägen. Det finns en bedräglig bild av oförenliga motsatser mellan tro och vetenskap som måste utmanas och problematiseras. Under mina år som forskare i mötet mellan teologi och naturvetenskap har det blivit allt tydligare att de stora frågorna som utmanar mänskligheten idag kräver en konstruktiv samverkan också mellan dessa två kunskapsområden", säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Det treåriga projektet får under namnet "Cusanus. Naturvetenskap och religion - ett forum för dialog och utbildning".

Läs också: Hon vässar prästers kunskaper

Detta är John Templeton Foundation

  • 1987 grundade finansmannen och mecenaten Sir John Templeton en stiftelse för vetenskap och religion, med syfte att överbrygga klyftan mellan tro och naturvetenskap.
  • Förutom att finansiera forskning driver man kurser i Oxford (bland annat för vetenskapsjournalister) och delar ut stipendier.
  • Sedan 1973 delas årligen "The Templeton Prize" ut till en person som man anser avancerat trons positioner.