De är unga med uppdrag

Nyhet Publicerad Ändrad

De är unga. De vill ta plats. De vill ta ansvar.

2015-02-25

I början av februari samlades ett femtiotal unga på Åkersberg för att gå utbildningen Live Love. Det handlade om att formulera och fördjupa sin kristna tro och känna sig trygg i sin tro i en mångreligiös och sekulär värld. Hur är det att vara ung och kristen?

Ungdomarna delades in i mindre grupper och berättade för varandra om sitt kristna liv, hur de hade blivit troende om de inte var det innan, om föräldrars och kompisars reaktion.

Det var personliga berättelser om vägen in i kyrkan. Historierna var lika olika som personerna själva men man kunde urskilja en röd tråd. Ett ord som återkom hos många var gemenskap, en känsla av att de får vara som de är i kyrkan och att gemenskapen är stark.

En av föreläsarna under helgen var Jerk Elmen som jobbar på Fryshuset i Malmö med projektet Tillsammans för Sverige, som ger interreligiös vägledning och utbildning för att motverka rasism och fördomar. Han triggade igång diskussionerna och samlade ihop ungdomarnas tankar på whiteboarden så att alla tydligt kunde se essensen av eftermiddagens workshop.

Initiativtagare till och ansvariga för utbildningen är stiftskonsulenterna Lena Andersson och Peter Lindberg. Vilken är bakgrunden till utbildningspaketet?

‒ Utgångspunkten är att vi vill stärka unga att vilja och våga vara ambassadörer för Svenska kyrkan, inte minst i mötet med andra unga. Det finns så många engagerade unga som idag inte tar den plats de skulle kunna. Vi började fundera över vad man behöver som ung i en församling för att våga vara konfirmandledare, skriva artiklar, delta i församlingens planering, informera i skolor, vara förtroendevalda eller vad det nu kan vara. Vi satte ihop en utbildning med olika teman fördelat på fyra helger under ett år. Man väljer själv under vilken/vilka helger man vill delta. 

Utbildningen utgår från frågor som engagerar unga som till exempel alla människors lika värde eller kommunikation. Vi hoppas att unga med stöd av utbildningen ska ställa sig frågan: Var och när kan jag vara den som sprider evangeliet?   

Andrea Kollmann

Ett ord var från varje deltagare om dagens övning.

Måns Frenning och Ellinor Broman bryter arm i pausen.

Unga med uppdrag

Unga med uppdrag

I Lunds stift har runt 3000 unga mellan 16 och 25 år uppdrag i sin församling. Därför satsar Lunds stift på unga genom utbildning med inspiration och fördjupning: Unga med uppdrag i Svenska kyrkan.

Målgruppen är unga mellan årskurs 9 upp till 25 år med förankring i en församling under minst ett år. Nästa utbildningstillfälle Come as you are är den 29-31 maj på Stiftsgården Södra Hoka.

Läs om utbildningen här

Unga från Strövelstorp

Strövelstorps församling – Vad ger Live Love er?

Frida Larsson, Linnea Barnholdt och Ida Barnholdt "Vi tre är konfirmandledare men träffar inga andra ungdomsledare utanför församlingen. Därför är det roligt att se att det finns fler som vi och att vi kan ta del av varandras erfarenheter och aktiviteter. Vi har ju annars ingen annan att diskutera med eller dela tips på aktiviteter. Och ibland kanske man vill byta recept på nattvardsbröd eller så."

Unga från Husie

Husie församling – Vad ger Live Love er?

Ebba Andersson, Vera Klingen, Elin Nordström, Jesper Nilsson, Jakob Signäs, Bianca Habén, Paulina Wetterling och Måns Frenning. "Här kan vi dela och utvecklas i vår tro, dela bilden på ledarskap, utvecklas teologiskt och få insikt om andra. Vi utvecklas som ledare och vidgar våra vyer. De diskussioner som vi har här kan vi nästan aldrig få till utanför kyrkan."​