Framgångar i arbetet mot ebola

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan har sedan tidigt i höstas bidragit till kampen mot ebola i Västafrika. En viktig del i arbetet har varit informationskampanjer om hur viruset uppträder och smittar, och på senare tid har ebola-utbrottet i Liberia sett en drastiskt tillbakagång. Nyligen rapporterade landets hälsomyndigheter att det nu bara finns fem ebolafall i hela landet.

Bara i Liberia har över 3600 människor har dött av viruset och när läget var som värst, i september förra året, rapporterades över 300 nya fall i veckan.

En viktig bidragande orsak till tillbakagången man nu ser har varit informationskampanjer för att sprida kunskap om hur viruset uppträder och smittar. Svenska kyrkans partner har arbetat med att utbilda nyckelpersoner i samhället, som sedan kunnat sprida den livsviktiga informationen till tusentals andra människor.  

Ny isoleringsavdelning på sjukhuset

Utöver informationskampanjer har Svenska kyrkan bidragit med mat och andra förnödenheter till drabbade familjer och ekonomiskt stöd till sjukvårdspersonal. En annan viktig del i arbetet har varit upprättandet av en ny isoleringsavdelning på Phebe-sjukhuset.    

I samband med ebola-utbrottet blev hela hälsosektorn lidande - alla resurser har lagts på att försöka hjälpa smittade och döende patienter. Även patienter som överlever ebola drabbas ofta av komplicerade följdsjukdomar. I september öppnades isoleringsavdelningen och här får patienter som förklarats ebola-fria men som fortfarande är i behov av vård behandling. Det handlar bland annat om patienter med allvarliga bakteriella infektioner eller som drabbats av stora blodförluster på grund av ebola. Tack vare denna vård har många liv kunnat räddas!  

Gåvor hjälper föräldralösa barn

Den mest akuta fasen är nu över men ebola-utbrottet kommer ha långgående konsekvenser för drabbade samhällen under en oöverskådlig framtid. Svenska kyrkan har sammantaget fått in gåvor på över 3,2 miljoner kronor och en del av dessa medel kommer nu bland annat att användas till barn som förlorat sina föräldrar i ebola och att skapa beredskap för eventuella framtida utbrott.   

Svenska kyrkan riktar ett varmt tack till alla som bidragit med gåvor till kampen mot ebola.