Kyrkornas timmermanskonst i fokus på konferens

Nyhet Publicerad Ändrad

Timmermän, tjänstemän och församlingsfolk samlades i Lund på en tvådagarskonferens om kyrkornas timmermanskonst i förra veckan.

2015-02-11

Konferensen är en del av det pågående stiftsprojektet om timmermanskonst där syftet är att inventera, dokumentera och bevara medeltida träarbete i kyrkorna.

– Jag är extra glad att så många deltagare från församlingar deltog. Det är de som är kyrkornas ägare och förvaltare och det är viktigt att de har kunskap om vad som ska bevaras. Detta ska ju inte bara vara ett timmermansnörderi, säger Heikki Ranta.

Foto: Andrea Kollmann

Dendrologer är experter på datering av trä. Genom att studera årsringar, skanning, kol 14-metoden och röntgen kan man få fram hur gammal en gammal planka är med bara något års marginal.

Med blotta ögat kunde man se att den gamla plankan vi skrivit om tidigare, den som hittades på vinden i Brågarps kyrka är från tidig medeltid, ornamenten tydde på det. För att få exakt datering skickades den för ett par veckor sedan på röntgen i Oslo. Det återstår ytterligare några mätningar men man kan slå fast att den är från mellan 960-970.

– Dateringen visar att det är en av de äldsta byggnadsdelarna som hittats i Sverige, kanske till och med den äldsta resten av en kyrkobyggnad. Ornamenten liknar de som finns på norska stavkyrkor från sen vikingatid, så vi kan dra slutsatsen att det stått en träkyrka före den medeltida stenkyrka som nu finns i Brågarp och det är hundra år före den äldsta stenkyrkan i Sverige i Dalby, säger stiftsantikvarie Heikki Ranta.

Varför är det så viktigt att datera trä?
– Det här är väldigt betydelsefullt eftersom det visar hur tidigt kristendomen kom till Skåne och när kyrkor började byggas. Framförallt är det viktigt att allt medeltida träarbete i våra kyrkor dokumenteras och bevaras, säger Heikki Ranta.

 
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se

Läs även: Gamla skatter ska fram i ljuset