Begränsad snöröjning på kyrkogårdarna

Nyhet Publicerad Ändrad

All snöröjning på kyrkogården sker av ordinarie personal på ordinarie arbetstid.

Vid helger sker snöröjning endast till kyrka och församlingshem som har gudstjänstverksamhet.

Måndag - fredag sker snöröjning med prioriteringsordning: parkering, byggnader för daglig verksamhet, kyrkogården endast gångar fram till kyrkporten samt till minneslundar/askgravlund och askgravplats.
(se röd markering på kartan som finns på kyrkogårdens anslagstavla.)
Inför begravning röjs snö så att gravsättning kan ske utan hinder.
I övrigt låter vi kyrkogården vila.