Här får deltagarna själv komma med frågor

Nyhet Publicerad Ändrad

I Lomma församling startade man ett nytt koncept i höstas: gudstjänster där deltagarna själva kommer med frågorna och svaren. Mötesmetoden kallas Open Space.

2015-01-21

Gudstjänstdeltagarna delar upp sig i grupper. Varje grupp diskuterar en fråga utifrån kvällens tema som är tacksamhet. Det är också ett sätt att hålla gudstjänst där deltagarnas erfarenheter utgör själva innehållet.

Stolarna står uppställda i en vid cirkel. En efter en släntrar de in, ett tjugotal personer, till Lomma församlingshem där kvällens gudstjänst ska börja. Under fyra kvällar i höstas har livsviktiga frågor avhandlats med hjälp av en speciell metod som kallas "Open Space".

Deltagarna hälsas välkomna. Temat för kvällen är tacksamhet och man inleder med Taizésången ”Tacka Herren”. Taizesångerna är viktiga, för att de är ganska enkla och lätta att följa med i, de upprepar fraser och fungerar meditativt. Därefter en stunds gemensam tystnad innan Open Space startar.

Open Space
Kan tacksamhet användas som ett redskap för mitt välbefinnande? Rune Larsson, Sara Gehlin och Albert Vel diskuterar intensivt sitt ämne. Foto: Andrea Kollmann

– Låt oss säga att vi inte skulle säga tack på en hel månad. Eller om vi skulle säga tack dagarna i ända. Man kan känna tacksamhet av många olika skäl, för ett barn, för kärlek, inför det liv man levat, säger prästen Jonas Gehlin.

Det leder över till dagens övningar. Tillsammans – och alla deltar - diskuterar man huvudfrågan som skrivs upp på blädderblock: Hur kan vi använda oss av tacksamhet för att skapa mening i våra liv? Sedan får deltagarna bidra med fem frågor som hänger samman med temat. Varje fråga bildar en samtalsgrupp. Den som formulerat en fråga blir den gruppens samtalsledare. Deltagarna ambulerar mellan de olika frågorna/grupperna.

Måste man vara tacksam när man egentligen är arg? Varför är det så lätt att ge hjälp men så svårt att ta emot hjälp? Är tacksamhet motsatsen till otacksamhet? Det är några av kvällens frågor vid borden.

–  Vi vet ju aldrig vilka frågor det blir, det är spännande. Att själv få formulera frågan som ska diskuteras gör att vi lär av varandra. In- och utlärning sker på en och samma gång och är delar av samma process. Det handlar både om att ge och få. Det är också spännande att se hur ledarskapet förflyttar sig, säger Jonas Gehlin.

Per Ädelroth har varit på alla träffar hittills och tänker fortsätta under våren. Han blev nyfiken efter att ha fått en broschyr i brevlådan.  

– Jag blev förtjust redan första gången. Upplägget där publiken bestämmer frågorna och att inte allt är så färdigförpackat gör att det verkligen berör de som är där. Att gå runt och prata med olika personer ger oerhört mycket. Deltagarna har väldigt olika åldrar och bakgrund och alla tillför något, alla har något att komma med. Det har faktiskt överraskat mig och jag kommer härifrån full av energi varje gång, säger han.

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se

Open Space

Open Space är en mötesform som drivs av deltagarnas engagemang och ansvarstagande, med egna idéer och frågeställningar. Deltagarna skapar själva agendan och utformar programmet. Metoden kan användas i grupper på 5-2000 personer. Nyfiken? Kolla in svenskaopenspaceinstitutet.se

Nya temakvällar

Under våren fortsätter Taizégudstjänsterna med Open Space i Lomma.

Start den 22 januari på tema Kärlek.

Temakvällarna är en samverkan mellan Svenska kyrkan med de två församlingarna i Lomma och Equmeniakyrkan samt en projektgrupp.